Kinderarmoede in Vlaanderen blijft toenemen

Meer kinderen groeien op in armoede

De kinderarmoede in Vlaanderen blijft stijgen. Bijna tien procent van de kinderen wordt geboren in een kansarm gezin, zo blijkt uit de jongste Vlaamse Armoedemonitor. Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) pleit voor een kinderarmoedefonds, gespijsd door overheden én bedrijven.

bvb

De algemene armoedecijfers zijn voorzichtig positief. Het aantal Vlamingen dat onder de armoededrempel leeft daalde van 650.000 in 2010 tot 610.000 in 2011. Het armoederisico is wat teruggelopen bij werkenden en ouderen, onder meer door het minimumpensioen. Vlaanderen scoort beter dan het Europees gemiddelde, “maar dat is geen reden om fier te zijn”, zegt Lieten.

Meest zorgwekkend is het cijfer rond kinderarmoede. Dat is op tien jaar tijd gestegen van zes procent (2001) naar bijn tien procent (2011). In grootsteden of oude industriële gebieden, zoals de Limburgse mijnstreek ligt dat cijfer nog een pak hoger.

De Vlaamse regering wil tegen 2020 het aantal kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin halveren. Maar voorlopig blijven de cijfers stijgen. Voor minister Lieten is het daarom vijf voor twaalf. Naast het Vlaamse actieplan rond kinderarmoede zou er voor de minister een kinderarmoedefonds moeten komen, dat projecten rond kinderarmoede structureel kan financieren. Minister Lieten wil onderzoeken of er een draagvlak is voor zo'n fonds, waartoe naast overheden ook bedrijven zouden bijdragen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten