De Leeuw vindt werkgeversvoorstellen rond eenheidsstatuut 'beneden alle peil'

Bron © Belga
  • ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.
Rudy De Leeuw, voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, vindt de voorstellen van de verenigde werkgeversorganisaties over de opzegtermijnen binnen het eenheidsstatuut 'beneden alle peil'. De christelijke vakbond ACV bezoekt vandaag de hoofdkwartieren van een aantal politieke partijen om hun voorstellen rond een eengemaakt statuut voor arbeiders en bedienden uit te leggen.

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw worden werknemers in de voorstellen van de werkgevers na  twintig jaar dienst verzekerd van een opzeg van amper vier maanden. 'Een duidelijk achteruitgang, ook voor de arbeiders', foetert De Leeuw.

'Dit is beneden alle peil, op een moment dat overal mensen afgedankt worden.' Het ABVV doet de voorstellen van de werkgevers dan ook af als 'onrealistisch en onaanvaardbaar'.

ACV maakt voorstellen voor eenheidsstatuut over aan partijen

Het wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden is al jaren stof tot discussie. Iedereen is het erover eens dat er een statuut moet komen voor werknemers, maar werkgevers en vakbonden raken het maar niet eens over hoe dat statuut eruit moet zien.

Door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof zou er tegen 8 juli een oplossing moeten zijn, maar geruchten zeggen dat de regering werkt aan een oplossing om die deadline op te schuiven. Het ACV hoopt echter op een oplossing tegen de vooropgestelde deadline, zodat de sociale partners terug aan de slag kunnen. 

'Voor ons moét er een gemeenschappelijk statuut komen voor alle werkgevers', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. 'We willen dat ook snel. Tegen 8 juli moet er duidelijkheid zijn. We weten dat het om complexe zaken gaat en de uitrol kan dus nog wel enkele jaren duren.'

'Voor ons gaat het ook niet alleen over de carensdag en de opzeg, maar over alle zeven punten die we aanhalen, waaronder de berekening van het vakantiegeld en -dagen en de proeftijd.'

Zeven voorstellen

De christelijke vakbond wil dat er tegen 8 juli een echt akkoord uit de bus komt en legt zeven eigen voorstellen op tafel. Zo wil het ACV een zelfde berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen voor alle werknemers. 

Verder wil de vakbond hetzelfde gewaarborgd loon in geval van ziekte voor alle werknemers. Carensdag, de onbetaalde eerste dag ziekte voor arbeiders, moet overboord. 

Tijdelijke werkloosheid moet op dezelfde manier geregeld worden voor alle werknemers, vindt de vakbond, met de volledige garantie van het netto-inkomen. 

Alle werknemers moeten volgens het ACV dezelfde opzeg kunnen krijgen. Het gaat in de voorstellen van de Christelijke vakbond om één maand per begonnen dienstjaar. 

Proeftijd moet beperkt worden in de tijd. Een lange proeftijd betekent immers lange onzekerheid, stelt de vakbond.

Belangrijk is de uitbetaling van het loon op een vast tijdstip. Dat loon moet bovendien berekend worden op alle gewerkte uren.

Tenslotte ijvert het ACV voor meer werkzekerheid voor alle werknemers. Iedereen moet recht op vijf dagen vorming krijgen, hetzij via loopbaanbegeleiding of via alternatieven, enz... alvorens over te gaan tot ontslag. 

De vakbondstop ging die maandag tussen 9 uur en 11.30 uur toelichten op de partijbesturen van CD&V, Open VLD, Ecolo, SP.A, MR, CDH, PS en Groen.

Het ACV focust vooral op regeringspartijen. 'Zij zijn het die het moeten doen.' Groen wordt ook betrokken omdat die partij soortgelijke standpunten een warm hart toedraagt en omdat ook gemikt wordt op de steun van de groenen in het parlement. Lijst Dedecker, Vlaams Belang, het FDF en N-VA krijgen geen bezoek van de vakbond.

Door jta
AANGERADEN