Securex: ‘Absenteïsmekost zal stijgen door invoering eenheidsstatuut’

Bron © Belga

Ondanks een daling van het aantal ziektemeldingen door de jobonzekerheid, nam het aantal afwezigen en vooral de lange afwezigheden in 2012 sterk toe, zo blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Securex die donderdag werd gepubliceerd. De kostprijs van deze afwezigheden bedraagt 1 miljoen euro per 200 medewerkers.

De invoering van het eenheidsstatuut (carensdag, gewaarborgd maandloon en opzegtermijn) zal wellicht zorgen voor een verhoogde absenteïsmekost voor de bedrijven, luidt het. Afschaffing van de carensdag betekent een extra te betalen afwezigheidsdag bij 86 procent van de ziektemeldingen door arbeiders.

En een volwaardig gewaarborgd maandloon voor arbeiders zou hun absenteïsmekost met 12 procent doen stijgen. Ook de opzegtermijn en -vergoedingen zijn vandaag voordeliger voor bedienden dan voor arbeiders en zullen bij gelijkstelling een hogere kost met zich meebrengen.

Preventieve aanpak kan kost drastisch reduceren

Securex berekende dat een preventieve aanpak van absenteïsme deze kost drastisch kan verminderen. Door in te zetten op zowel de medische oorzaken, de fysieke en emotionele werkbelasting en de motivatie van werknemers, kunnen de afwezigheden met minstens 5 procent dalen.

Vaak lopen deze cijfers op tot 20 à 30 procent in 2 tot 3 jaar tijd. Per 200 medewerkers betekent dit een jaarlijkse kostenvermindering van 50.000 tot 300.000 euro.

De kost van het absenteïsme door ziekte bedroeg in 2012 voor alle Belgische werkgevers samen 10,53 miljard euro. Drie miljard euro ging naar de gewaarborgde maandlonen van zieke medewerkers en de rest naar indirecte kosten zoals reorganisatie van het werk, kosten voor tijdelijke vervanging en overuren, en daling van de kwaliteit.

Door jta
TOP 10 MEEST GELEZEN