Verkeershinder Brusselse zomerwerven blijft beperkt in 2013

Bron © Belga

Foto: Photo News

Deze zomer worden geen grootschalige werkzaamheden uitgevoerd in het Brussels gewest, waardoor de bijhorende verkeershinder beperkt blijft. In 2014 zullen automobilisten wel maatregelen moeten nemen, want dan vinden er grote werken plaats. Dat heeft Brussels minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V) dinsdag gezegd bij de voorstelling van de zomerwerven.

Tussen juni en september zijn er op de Brusselse gewestwegen zestien werven die verkeershinder kunnen veroorzaken. Die zou wel beperkt blijven, gezien het niet om grootschalige projecten gaat.

De belangrijkste werken zijn de heraanleg van de Waterloosesteenweg, het Rogierplein en de Gentsesteenweg, de werkzaamheden aan gasleidingen in de Lambermontlaan en de renovatie van de Paepsembrug in Anderlecht.

De Gewestelijke Coördinatiecommissie voor Wegenwerken moet erop toezien dat de hinder van wegenwerken in het Brussels gewest beperkt blijft. Ze moet voor alle gewestwerken de plaats, duur, aanvangsdatum en begeleidingsmaatregelen zoals omleidingen bepalen. In de commissie zetelen alle betrokken partners van de werkzaamheden, zoals vervoersadministratie Mobiel Brussel en de openbaar vervoersmaatschappij MIVB.

Om de coördinatie te verbeteren wordt eind 2013 “Irma” gelanceerd. Via de toepassing kan mobiliteitscentrum Mobiris verkeerssimulaties uitvoeren. Zo moet de coördinatiecommissie de verkeersimpact van een werf kunnen inschatten.

In het voorjaar van 2014 volgt “Osiris”, een ICT-platform waarin de gegevens over alle werven op het openbaar domein en over alle evenementen verzameld staan. Vanaf dan buigt de commissie zich ook over werven op gemeentewegen.

Brussels minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V) heeft bij de regering een uitvoeringsbesluit ingediend dat alle werfregels in één gewestelijke regelgeving samenbrengt. Dat moet voor een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging zorgen voor wie werken wil uitvoeren met impact op de openbare weg.

Door bvb
AANGERADEN