Marc Mortier zaliger verzamelde 40 miljoen frank

Hulde aan Frans Verheeke, maar hij was niet alleen die aan de wieg van het ‘nieuwe AA Gent’’ stond. Marc Mortier was toen actief lid van de raad van bestuur. Na de degradatie in 1988 werd onder impuls van de toenmalige directeur van Flanders Expo ‘Footinvest’ opgericht om de club weer op de rails te krijgen. Hij verzamelde ruim 40 miljoen frank aan sponsoring. Het was ook Mortier die VDK Spaarbank als hoofdsponsor introduceerde bij de toenmalige voorzitter Van Milders.

rl,ledh

Marc Mortier overleed op 3 mei 2004 totaal onverwacht aan een hartinfarct. Hij was 55 en liet een vrouw, Sylva Van der Stricht, en drie kinderen, Caroline, Frederik en Bernard, na.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten