Steeds meer Europeanen misbruiken Belgische sociale zekerheid

© BELGA

Vorig jaar hebben 2.407 EU-onderdanen ons land moeten verlaten omdat ze misbruik van de sociale zekerheid hadden gemaakt. Ze komen vooral uit Roemenië, Bulgarije, Spanje en Nederland. Dat vernam Nahima Lanjri (CD&V) in de bevoegde Kamercommissie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld).

kld

Dat is een forse toename tegenover twee jaar eerder. In 2010, 2011 en 2012 werd het verblijf van respectievelijk 502, 1.542 en 2.407 EU-onderdanen beëindigd omdat ze 'voor een onredelijke belasting van het sociaal bijstandsstelsel zorgden'.

De belangrijkste herkomstlanden zijn Roemenië, Bulgarije, Spanje en Nederland. Vorig jaar ging het om 402 Roemenen, 236 Bulgaren, 207 Spanjaarden en 161 Nederlanders.

Toename

'We zagen de misbruik in ons land de laatste jaren toenemen', stelt Lanjri. 'Heel wat OCMW’s kregen vragen van Europeanen om een leefloon, terwijl ze hier nog niet of amper gewerkt hadden. Zo’n gevallen van misbruik kunnen en moeten we aanpakken'.

Onze en de Europese wetgeving laten dat trouwens ook toe, weet de CD&V’ster. 'Een EU-burger kan zijn verblijfsrecht verliezen wanneer ‘hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het rijk’'.

Samenwerking

Ze wijst erop dat de betrokken diensten, de Dienst Vreemdelingenzaken, de POD Maatschappelijke Integratie en de OCMW’s sinds juni 2011 nauwer samenwerken om deze misbruiken op het spoor te komen. Meteen is het aantal Europeanen dat ons land moest verlaten wegens misbruik, liefst vervijfvoudigd ten opzichte van 2010.

'Dat is een goed signaal. Mensen die hier willen komen werken, kunnen dat, maar we kunnen niet het OCMW van heel Europa zijn', besluit Lanjri.

Lees ook

Nu in het nieuws