Vandeurzen: ‘Vanaf 2014 kunnen ziekenhuizen hun resultaten kenbaar maken’

Ziekenhuizen zullen gestimuleerd worden om hun indicatoren vrijwillig en verstaanbaar voor het brede publiek op hun website kenbaar te maken. Dat zal naar schatting vanaf 2014 mogelijk zijn, verwacht minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen.

jta

Vandeurzen wijst erop dat de actoren van de gezondheidssector reeds in 2011 een Vlaams Indicatorenproject hebben opgezet, waarmee de ziekenhuizen hun kwaliteit kunnen objectiveren.

‘Deze indicatoren vormen een werkinstrument voor de ziekenhuizen: met de behaalde resultaten kunnen ze intern aan de slag om verbeteracties te definiëren en uit te zetten om zo op een continue wijze hun kwaliteit van zorg te optimaliseren. Uiteindelijk gaat het erom de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren’, zegt de minister.

Volgens hem kunnen de indicatoren ook de kwaliteit van de ziekenhuizen transparanter maken. Door met één set van indicatoren te werken kunnen de ziekenhuizen zien hoe ze presteren in vergelijking met andere ziekenhuizen en hebben ze de kans om ‘best practices’ te ontdekken en kennis aan elkaar door te geven.

De ontwikkeling van de indicatoren is het resultaat van een samenwerking tussen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, Zorginspectie, Zorgnet Vlaanderen, ICURO, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven, de ziekenfondsen, tal van overheidsinstanties en het Vlaams Patiëntenplatform.

Aangeboden door onze partners

Lees ook