Onafhankelijke Ziekenfondsen: ‘Meer transparantie over kwaliteit én kostprijs’

De lijst van ziekenhuizen die de Christelijke Mutualiteiten vandaag publiceerden, kadert binnen een gezamenlijk initiatief van alle ziekenfondsen dat meer transparantie beoogt. De Onafhankelijke Ziekenfondsen benadrukken echter dat de kwaliteit van de zorg complexer is dan het aantal uitgevoerde ingrepen. Volgens hen speelt ook de kostprijs een belangrijke rol.

jta

Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen dient een correcte evaluatie van een behandeling te gebeuren op bassis van meerdere indicatoren zoals mortaliteit, heropname, enz., die zowel meetbaar als objectiveerbaar zijn voor alle ziekenhuizen en centra.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten dan ook dat er voor hooggespecialiseerde en complexe behandelingen een beroep gedaan wordt op referentiecentra, waar de noodzakelijke expertise aanwezig is. ‘Centra met onvoldoende expertise kunnen hun patiënten dan beter doorverwijzen en samenwerken met de referentiecentra om meer ervaring op te doen’, aldus de ziekenfondsen.

‘Meer informatie bij cijfermateriaal’

De OZ benadrukken ook dat de ziekenhuizen, huisartsen en ziekenfondsen de patiënten meer informatie moeten geven bij het cijfermateriaal. ‘Efficiëntie veronderstelt niet alleen dat kwaliteit wordt gemeten via pertinente meetbare indicatoren, maar ook dat we rekening houden met de maatschappelijke kostprijs die ons tot keuzes kan dwingen. Een ziekenhuis kan erg performant zijn, maar tegen een extreem hoge kost’, luidt het.

De OZ bevelen bovendien aan om de rapporten van het Federaal Kenniscentrum meer te integreren in het beleid en ze een meer dwingend karakter te geven.

Tot slot wijzen de Onafhankelijke Ziekenfondsen erop dat de lijst van ziekenhuizen die gepubliceerd werd, kadert in een intermutualistisch initiatief, waarin alle verzekeringsinstellingen pleiten voor meer transparantie over de kwaliteit van zorgverstrekkingen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten