SP.A Zwalm verdient zelf aan groepsaankoop mazout

Zwalm -

SP.A Zwalm strijkt een commissie op voor de groepsaankoop van mazout, die ze zelf opstartte, en waar 260 gezinnen uit Zwalm op intekenden. Per stookolietank van 2.000 liter verdient de lokale partijafdeling 6 euro.

Bruno Tuybens (SP.A) ontkent dat het de bedoeling zou zijn de partijkas te stijven door de organisatie van groepsaankopen. ‘Het is waar dat we dit jaar voor het eerst een commissie vragen, maar het drukwerk en de portkosten om alle 3.600 gezinnen in Zwalm aan te schrijven kost een aanzienlijke som geld. De commissie dient louter om die kosten te dekken.’

In het verzoek van de SP.A Zwalm naar de aanbieders van mazout staat nochtans 'commissie als vergoeding voor het aanbrengen van klanten (administrtaie, reclame, communicatie)' en ‘indien u de gunning wordt toegewezen gelieve ons binnen de drie dagen na de prijsbepaling een kredietnota over te maken en de betaling op rekeningnummer van brandstofaankoopactie van SP.A zwalm te storten’.

Enkele Zwalmenaars (die anoniem willen blijven) vinden het niet kunnen dat ‘de SP.A Zwalm geld verdient door het organiseren van een groepsaankoop van mazout, en dat dan nog wel op haar kiezers hun eigen kap! Het valt te betreuren dat ze dit niet communiceren aan de consument. Want hij draait op voor die commissie’.

N-VA Zwalm roept SP.A Zwalm op de 6 euro terug te betalen aan de Zwalmenaar. ‘Wat een nobel initiatief leek, blijkt nu voor een deel de lokale partijkas van de SP.A te spijzen’, reageert senator en gemeenteraadslid Louis Ide (N-VA). 'De verdediging die SP.A Zwalm opwerpt alsof de 6 euro nodig is om kosten te dekken, raakt kant nog wal. Partijen die een campagne voeren, horen die zelf te betalen. N-VA organiseert een eetfestijn om de lokale partijcommunicatie te kunnen financieren. N-VA Zwalm wil SP.A Zwalm adviseren om op een goedkopere manier de burger te bereiken. 6 euro om één brief te bussen is hoog. Het is niet ethisch wat hier gebeurt! Daarom vragen we Bruno Tuybens om de 6 euro terug te storten.'

Door gpp
AANGERADEN