Gouverneur Jan Briers op bezoek in Zwalm

  • Burgemeester Karen De Colfmacker kreeg van gouverneur Jan Briers een geschenkje voor haar pasgeboren zoontje.
Zwalm -

Gouverneur Jan Briers en de deputatie brachten een werkbezoek aan Zwalm in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen van de nieuwe gouverneur.

De gouverneur bracht een geschenk mee voor burgemeester Karen De Colfmacker die op 9 september moeder werd van een zoontje.

Na het werkbezoek woonden de gouverneur, de deputatie en het schepencollege een concert bij van het ‘Odysseia Ensemble’, in het kader van het Festival van Vlaanderen, in de kerk van Beerlegem.

Burgemeester De Colfmacker stelde haar college voor aan de gouverneur en had het met de gouverneur onder meer over verblijfsrecreatie en de weekendverblijven in Zwalm. De gouverneur beloofde de erosieproblemen en het waterbufferbekkenbeleid voor Zwalm door de bevoegde minister te laten aanpakken.

De deputatie ziet Zwalm, met al haar molens, in de toekomst ook als de uitvalsbasis voor het molenbeleid van de provincie. De steenbakkerssite in Roborst als erfgoed valt niet binnen de cultuurbeleidsvisie van de provincie.   

Door gpp
AANGERADEN