VBO: ‘Regering moet meer ambitie tonen om loonkostenhandicap aan te pakken’

Bron © Belga

VBO-bestuurder Pieter Timmermans. Foto: Geertje De Waegeneer

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stelt zich dinsdag niet tevreden met de lopende begrotingsgesprekken. Voor de werkgeverskoepel ‘ontbreekt een doortastend en globaal antwoord’ op de loonkostenhandicap van Belgische bedrijven.

‘Het VBO heeft kennis genomen van de relance- en competitiviteitsmaatregelen die eerder door de regionale overheden werden aangekondigd, en deze vervolgens samengelegd met deze die momenteel binnen de federale regering besproken worden. Het geheel overschouwend kan gesteld worden dat de voorliggende maatregelen duidelijk niet ver genoeg gaan (...).’

Het VBO verwijst daarbij naar de ‘sense of urgency’ die volgens de werkgevers uit een expertenrapport blijkt. Het VBO concludeerde zelf op basis van dat rapport dat de loonkostenhandicap met de buurlanden 16,5 procent bedraagt.

Voor gedelegeerd bestuurder van het VBO, Pieter Timmermans, moet de tweede overlegronde tussen federale en regionale overheden die er binnenkort aankomt, ‘meer ambitie tonen om de loonkostenhandicap voor alle ondernemingen weg te werken’. Zoniet blijft een economische relance ‘moeilijk’. Ook moet de loonnormwet aangepakt worden.

Door jta