REACTIES CD&V. ‘Een van de belangrijkste leiders die ons land ooit gekend heeft’

© Photo News

Wilfried Martens heeft vele jaren het beste van zichzelf gegeven’, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in een eerste reactie op Radio 1. ‘Hij heeft het federalisme in dit land vormgegeven. De eerste staatshervormingen zijn door hem en Jean-Luc Dehaene in de steigers gezegd.’

Zijn verdiensten voor ons land zijn enorm, aldus Beke. Nadat zijn rol in de Belgische politiek was uitgespeeld, zette hij zijn engagement op Europees vlak verder.

Absoluut boegbeeld

In een persbericht reageert CD&V bedroefd op het overlijden. De partij brengt hulde aan "één van de absolute boegbeelden van de christendemocratie, die tijdens de naoorlogse periode een blijvende stempel op Vlaanderen, België en Europa heeft gedrukt".

CD&V looft hem ook als "de drijvende kracht achter de staatshervormingen van 1980 en 1988" en iemand die mee "sociaal-economische herstel inzette na de zware economische crisis van de jaren 1970". De christendemocraten beklemtonen eveneens de Europese carrière van Wilfried Martens vanaf 1982. "Als voorzitter bouwde hij de Europese Volkspartij uit tot grootste fractie in het Europees Parlement".

Naast het grootste respect voor zijn carrière als politicus, prijst CD&V de mens Martens. "Meer nog dan zijn indrukwekkende carrière zal zijn engagement ons bijblijven. Een engagement dat inspireerde en anderen aanzette tot actie". De partij wil ten slotte "haar diepste blijken van medeleven betuigen aan zijn naaste omgeving en in het bijzonder zijn vrouw Miet en zijn kinderen".

Herstelbeleid

Martens was in de eerste plaats de man van herstelbeleid begin jaren tachtig, zegt Europees president Herman Van Rompuy op Radio 1. 'Ons land zat in 1981 in een dramatische toestand, met een begrotingstekort dat zo groot was als dat van Griekenland in 2008, om u een idee te geven.'

'Wilfried Martens heeft dan vier jaar lang met grote hardnekkigheid gewerkt aan het herstelbeleid. En hij is daar door de kiezer voor beloond', benadrukt Van Rompuy. 'Hij heeft een uitzonderlijke moed getoond en ons land uit het moeras gehaald in die periode 81-85.'

Wat zal Van Rompuy het meest missen, nu Martens er niet meer is? 'Ik had met hem een heel goede verhouding de jongste jaren. Voor elke Europese Raad zag ik hem uitvoerig onder vier ogen waarbij ik hem kon uiteenzetten wat de problemen waren en hoe hij daar kon inspelen op de topvergaderingen met de premiers van de andere Europese volkspartijen.'

Enorme gedrevenheid

“Wilfried Martens was één van de belangrijkste leiders die dit land ooit gekend heeft”. Dat zegt Vlaams minister-president Kris Peeters in een reactie op het overlijden van oud-premier Wilfried Martens.

Peeters betuigt zijn medeleven met de echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van Wilfried Martens. “Al van jongsaf toonde hij een enorme gedrevenheid. In een periode die gekenmerkt werd door een diepe economische crisis en internationale onzekerheid, zorgde hij voor stabiliteit in dit land. Tegelijk bleef hij niet blind voor de staatkundige evolutie van ons land. Hij was één van de architecten van verschillende staatshervormingen die Vlaanderen mee hebben gemaakt tot de volwassen deelstaat die het vandaag is”, aldus Peeters.

Peeters verwijst ook naar de rol van Martens op Europees niveau. “Zijn wijsheid is hij ook na zijn actieve carrière in de Belgische politiek ten dienste blijven stellen van het algemeen belang. Als EVP-voorzitter bouwde hij mee aan een sterk en solidair Europa. Een taak die hij tot zijn laatste dagen met veel overgave uitvoerde”.

“Hij werd bij leven al tot ver buiten onze grenzen erkend als een groot staatsman. Dit is hoe wij hem ook nu zullen blijven herinneren. Maar ik zal ook steeds denken aan zijn loyaliteit, hoffelijkheid en zijn fijnzinnig gevoel voor humor”, besluit Peeters.

Onuitwisbare stempel

Minister van Defensie Pieter De Crem looft Martens voor de “belangrijke en onuitwisbare stempel die hij gedrukt heeft bij de vormgeving van ons land en de Europese Unie”. De CD&V-vicepremier betuigt zijn medeleven aan de echtgenote, kinderen en familieleden van Martens. De Crem kende de voormalige premier zeer goed. Zo werkte hij gedurende lange periodes nauw samen met hem als medewerker op zijn kabinetten en binnen de EVP.

Compromisbereidheid

Ex-premier en minister van staat Mark Eyskens reageert getroffen op het overlijden van Wilfried Martens. “Hij heeft een grote stempel gedrukt op de Belgische politiek”, aldus Eyskens aan Belga. Eyskens looft Martens onder meer om zijn “moed, redenaarstalent, groot vermogen tot synthese en zijn compromisbereidheid”. Het overlijden van Martens komt voor Eyskens niet als een verrassing. “Ik heb hem onlangs nog gezien en hij zag er toen zeer zeer vermoeid uit”.

Eyskens maakte in de jaren ‘80 deel uit van verschillende regeringen onder leiding van Martens. “Ik heb zo’n 12 jaar lang deel uitgemaakt van al zijn regeringen en heb toen bijna alle dagen met hem samengewerkt. Hij heeft een grote stempel gedrukt op de Belgische politiek. Een van zijn belangrijkste verwezenlijkingen was natuurlijk zijn herstelbeleid tussen 1981 en 1985 met de devaluatie van de frank. Dat heeft ons land enorm geholpen om er economisch opnieuw bovenop te komen”, aldus Eyskens.

Eyskens verwijst ook naar de belangrijke rol die Martens op Europees vlak gespeeld heeft. “Hij was een bijzonder overtuigd Europeaan. Hij heeft zich ook langdurig ingezet voor het Europese project. Hij heeft ook de Europese Volkspartij mee grootgemaakt en georganiseerd. Dat hij die fractie jarenlang heeft mogen leiden is voor hem ook de bekroning geweest van zijn Europese werk”.

Volgens de 80-jarige Eyskens bezat Martens een unieke combinatie aan politieke talenten. “Het was een zeer moedig man. Als hij iets moest verdedigen deed hij dat met al zijn overtuigingskracht. Hij kon daarbij terugvallen op een groot redenaarstalent. Maar hij kon ook tegen kritiek. Hij had ook een groot vermogen om zaken te synthetiseren en moeilijke dossiers terug te brengen tot hun essentie. Het was ook iemand die compromisbereid was.”

Volgens Eyskens bekeek Martens de discussie van de laatste jaren over de toekomst van België “met lede ogen”. “Hij was een overtuigd federalist. Hij was bijzonder allergisch aan het seperatistische discours van sommigen en aan het confederale model dat sommigen voor België zien”.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten