Minister verbaasd over kindergeld-dreigement Van Hecke

© BELGA

'Het kindergeld van leerlingen die spijbelen om vroeger op vakantie te kunnen, moet tijdelijk ingetrokken kunnen worden', zegt Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, in Het Laatste Nieuws. Een uitspraak die bij minister Smet op weinig begrip kon rekenen.

rvs

Een nieuwe, strengere wet om het luxeverzuim tegen te gaan, kon niet voorkomen dat honderden gezinnen vrijdag op Brussels Airport alweer met kinderen op reis vertrokken. ‘We hebben er nu werkelijk alles aan gedaan om dit fenomeen in te perken: er is een nieuwe wet, de scholen zorgen voor opvang en activiteiten tot de laatste dag en de dokters schrijven veel minder makkelijk briefjes uit’, stelt Van Hecke. ‘En toch werkt dit niet, omdat sommige ouders gewoon niet mee willen. Zeer jammer.’

’We moeten dan ook nadenken over sancties’, vindt Van Hecke. ‘De schooltoelage of het kindergeld tijdelijk - bijvoorbeeld de maand na de overtreding - intrekken, lijkt de enige manier om deze ouders te treffen. Zo beseffen ze misschien hoe belangrijk het is om kinderen tot de laatste dag naar school te laten gaan.’

'Het verbaast mij dat de piste van sancties voor luxeverzuim weer gelanceerd wordt' reageerde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). 'Bij de onderwijsconferentie over dat thema anderhalf jaar geleden alle betrokkenen het erover eens waren dat dit niet de goede weg was om het probleem te verhelpen. De onderwijsverstrekkers geloofden toen meer in sensibilisering.' De minister is momenteel in Brazilië om er samenwerkingsakkoorden af te sluiten met de Braziliaanse onderwijsinstanties.

Behalve het uiten van zijn verbaasdheid, wenste minister Smet geen commentaar te geven op het voorstel van Mieke Van Hecke.

'Doktersbriefjes'

Eerder was de wetgeving verstrengd, waren er richtlijnen voor scholen om opvang te voorzien en artsen hebben gezegd dat ze strenger zijn bij het schrijven van 'doktersbriefjes' voor het wettigen van afwezigheden. Ondanks die maatregelen vertrokken vrijdag weer vele ouders met schoolgaande kinderen vanop Brussels Airport vroegtijdig met herfstvakantie.

De minister vraagt zich ook af hoe groot de omvang van het luxeverzuim eigenlijk is, 'maar we gaan daar door de nieuwe regelgeving ook snel beter zicht op krijgen', besloot minister Smet.

Ook de koepel van het gemeenschapsonderwijs is het ermee eens dat de ouders aangepakt moeten worden, maar voor hen zijn sancties een allerlaatste redmiddel. ‘We hopen dat verder sensibiliseren toch nog een oplossing kan brengen’, laat woordvoerster Sarina Simenon weten.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten