‘Met afschaffen stemplicht zal opkomst nog dalen’

© Photo News

De discussie over de stemplicht is weer opgelaaid nadat uit onderzoek is gebleken dat maar liefst vijftien procent van de ingeschreven kiezers geen stem uitbracht bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Open VLD en Groen zien het systeem liever verdwijnen.

jvt

In een democratie kan verwacht worden dat de burgers de legitimiteit van het systeem mee in stand houden. Dat stellen Steven Vanackere (CD&V) en Kathleen Van Brempt (SP.A) over de stemplicht. 'Iedereen is voor stemrecht. Kunnen we dan niet verwachten dat iedereen daaraan deelneemt en zo mee de legitimiteit van het systeem in stand houdt? We moeten goed bedenken dat stemmen mensen het recht geeft om over de politiek te mopperen', zegt CD&V-Kamerlid Steven Vanackere.

Met het afschaffen van de stemplicht hopen Groen en Open VLD vooral de kloof met de burger te dichten. ‘Dat zou een andere dynamiek creëren’, denkt Groen-Kamerlid Kristof Calvo. ‘Politici zouden mensen moeten overtuigen om te gaan stemmen.’ Door het afschaffen van de stemplicht zullen politici de thema’s meer op de noden van de mensen moeten afstemmen, verklaarde ook parlementslid Willem-Frederik Schiltz.

Maar het SP.A-europarlementslid Kathleen Van Brempt is het daar niet mee eens. Zij is ervan overtuigd dat met het afschaffen van de stemplicht het democratisch deficit alleen maar zal toenemen. ‘Minder mensen zullen gaan stemmen, kijk maar naar andere landen’, stipt Van Brempt aan. ‘De laaggeschoolden zullen het eerst afhaken. In een democratie zijn ook plichten.’

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten