Groen: ‘N-VA wil dus toch separatisme’

Stefaan Van Hecke (Groen) Foto: Wouter Van Vooren

‘N-VA wil een revolutie’, besluit Groen na het lezen van hun congresteksten. ‘N-VA noemt dat confederalisme, maar eigenlijk is het dus separatisme.’ Vlaams Belang vindt de gehechtheid van N-VA aan België dan weer naïef.

Groen loopt zoals verwacht niet hoog op met de institutionele plannen, die N-VA vandaag uit de doeken deed. ‘De revolutie die N-VA wil, is nefast voor alle Vlamingen, Brusselaars en Walen. De plannen garanderen jarenlange communautaire discussie met alle gevolgen voor de burgers vandien.’

Nachtmerrie

Groen wijst verder op de complexiteit van de zogenaamde Brusselkeuze. Die houdt in dat Brusselaars moeten kiezen voor een pakket voorzieningen (gezondheidszorg, kinderbijslag, leefloon, pensioen, werkloosheid) volgens de Vlaamse of de Waalse regeling. ‘Het N-VA-model voor Brussel is onwerkbaar en onvoorstelbaar complex’, aldus kamerlid Stefaan Van Hecke. ‘Wat met partners in een gezin die in verschillende stelsels zitten? Wat met het Brusselse OCMW dat verschillende stelsels moet toepassen? Deze aanpak wordt een administratieve nachtmerrie.’

Vlaams Belang vindt het opvallend dat N-VA binnen een Belgisch model blijft redeneren. ‘Deze confederatie België lijkt niet de minste meerwaarde te hebben.’

Door Eveline Vergauwen
AANGERADEN