Bellens: ‘Premier is als klein kind dat om sinterklaas komt’

Minister van Overheidsbedrijven roept Bellens op het matje

© REUTERS

Didier Bellens, afgevaardigd bestuurder van Belgacom, was donderdag te gast bij B19 Country Club, een nieuwe Ukkelse zakenclub. Bellens liet zich niet onbetuigd en zat niet verlegen om enkele rake opmerkingen en uitlatingen. Hij werd door minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille prompt uitgenodigd voor een gesprek op zijn kabinet. Wordt de Belagacom-topman op het matje geroepen?

jta

Gevraagd naar de verschillende soorten aandeelhouders waarmee hij in zijn loopbaan werd geconfronteerd, aarzelde Didier Bellens niet om de staat te omschrijven als de moeilijkst te beheersen partner.

‘Elke minister heeft zijn wensen. De ene spreekt over de portefeuille van de consument, de andere over de staat van de overheidsfinanciën, de derde over de gezondheid van de burger die hij wil beschermen maar enkel in Brussel. Ik spreek er een woordje over met de premier. Hij begrijpt dat dit moeilijk is maar antwoordt me dat hij andere problemen heeft’, wordt Bellens door L’Echo geciteerd.

‘Waalse elektriciteitsconsument subsidieert structuur die verliezen blijft incasseren’

De topman van Belgacom geeft verder mee dat de eerste minister hem enkel bij het naderen van het jaareinde belt, om te informeren of Belgacom een dividend uitkeert. ‘Een beetje zoals een klein kind dat om zijn Sinterklaas komt.’

Bellens sneed ook de overname van de kranten van L’Avenir door de intercommunale Tecteo aan, en noemde het abnormaal dat ‘de Waalse elektriciteitsconsument een structuur subsidieert die recurrente verliezen incasseert.’

De Belgacom-baas evoceerde ook het vraagstuk van de reglementering - onder meer de nieuwe telecomwet - die een aantal concurrenten van de publieke operator zou destabiliseren. ‘Ik hou me schrap want ik verkoop televisie en vaste diensten. Maar als ik zie hoe Mobistar en Base verzwakt worden, zie ik me straks alleen staan in de strijd met Telenet. Eerlijk gezegd, indien men mij op een dag had gezegd dat de politiek elke vorm van concurrentie zou doden, dan had ik dat niet geloofd.’

‘Men zoekt problemen waar er geen zijn’

Didier Bellens kwam ook terug op het verkoopdossier van een Belgacomgebouw waarin de ceo van Belgacom - en tevens bestuurder van een vastgoedbedrijf - werd verdacht van belangenconflicten. Bellens werd hierrond recentelijk gehoord in de Kamer.

‘Men wil problemen zoeken waar er geen zijn. Op het ogenblik dat het gebouw nog niet is verkocht, zijn er geen belangenconflicten’, bleef hij zijn verdediging trouw. ‘Je kan begrijpen dat onze parlementsleden geen juristen zijn, maar ze begeven zich op een gevaarlijk terrein’, ironiseerde hij, aldus een citaat van Trends/Tendances.

De Belgacom-baas ziet zich ‘onmiskenbaar’ geviseerd door de pers en de politiek. Volgens hem is er ‘misschien een jacht op de man’.

Op het matje geroepen?

Het kabinet van minister van Overheidsbedrijven maakte prompt bekend dat Bellens vrijdag om 10.00 uur op het kabinet uitgenodigd wordt . Ook de voorzitter van de raad van bestuur, Stefaan De Clerck, zal daarbij aanwezig zijn. Wordt Bellens op het matje geroepen?

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten