‘Zesde staatshervorming draagt kiemen voor een zevende’

© Bert Anciaux (SP.A) BELGA

© Photo News

1 / 2

De zesde staatshervorming draagt de kiemen voor een volgende hervorming. Dat erkenden Bert Anciaux (SP.A) en Gérard Deprez (MR) dinsdagavond aan het slot van de algemene bespreking over de wetteksten inzake de bevoegdheidsoverdrachten in de bevoegde Senaatscommissie.

sav

Tijdens de voorbije zittingen hadden N-VA en Vlaams Belang een lange lijst van opmerkingen en vragen over de wetteksten inzake de bevoegdheidsoverdrachten - het laatste pakket voorstellen van de zesde staatshervorming. Daarop zal staatssecretaris Servais Verherstraeten later op de avond antwoorden. Aangezien het echter om een parlementair initiatief gaat van de acht partijen van de institutionele meerderheid, repliceerde ook een aantal indieners.

Grote stap voorwaarts

Bert Anciaux en Gérard Deprez benadrukten dat de zesde staatshervorming een grote stap voorwaarts is. ‘We komen hier op een domein waar een eenduidige overheveling niet zo evident is omdat het raakt aan de sociale zekerheid, wat de toepasbaarheid in Brussel moeilijk maakt’, stelde Anciaux. De SP.A’er erkende dat er kritiek mogelijk is omdat er niet altijd homogene bevoegdheidspaketten gevormd worden. Daarom zal dit ook niet de laatste staatshervorming zijn, voorspelde Anciaux.

De gemeenschappen en gewesten hebben genoeg stof om aan de slag te gaan met de uitvoering van deze staatshervorming. ‘Ze zullen heel wat werk hebben om alles uit te voeren’, zei hij. In de volgende legislatuur zal blijken hoe de gemeenschappen en gewesten hun nieuwe instrumenten zullen aanwenden.

Anciaux verdedigde ook de keuze die de institutionele meerderheid heeft gemaakt om de nieuwe bevoegdheden die overgedragen worden en met uitkeringen te maken hebben, in het Brussels gewest toe te wijzen aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Het alternatief was om deze bevoegdheden federaal te laten of om een subnationaliteit in te voeren in Brussel. ‘Deze oplossing is niet mijn natte droom, maar ze is wel te verdedigen’. Tot slot pleitte Anciaux ervoor om duidelijk af te spreken wat er federaal blijft en wat niet.

LEES OOK

Nu in het nieuws