Daems wil Geens’ steun voor voorstel voorheffing obligaties en aandelen

Bron © Belga

Senator Rik Daems (Open VLD). Foto: Bart Dewaele, BDW

Senator Rik Daems (Open VLD) is ’aangenaam verrast’ door de steun van Financiënminister Koen Geens (CD&V) voor zijn voorstel om het bestaande fiscale voordeel op spaarboekjes open te trekken naar obligaties, termijnrekeningen en aandelen. Daems roept de minister dan ook op om het wetsvoorstel te steunen dat hij reeds in 2011 indiende, en een positief advies kreeg van de Raad van State. Woensdagmiddag reageerde ook Veerle Wouters (N-VA) verheugd.

Federaal minister van Financiën Koen Geens (CD&V) is er voorstander van om kasbons, obligaties en aandelen eenzelfde vrijstelling van roerende voorheffing te geven als de spaarboekjes. Dat wil zeggen dat er geen belasting op geheven wordt tot een rente van 1.880 euro. Dat lijkt volgens Rik Daems op het voorstel dat hijzelf al in 2011 indiende, en hij is dan ook blij dat hij nu gehoor vindt bij Koen Geens.

‘Het mooie van mijn wetsvoorstel is dat het globale fiscale voordeel onveranderd blijft op de voorziene vrijstelling van 1.880 euro intresten of dividenden, waardoor het voorstel budgettair neutraal is maar niet neutraal voor de burger die er meer kan aan overhouden dan de lage intrest op een spaarboekje alleen’, vindt Daems.

Spaarder ontmoedigd

Volgens Daems wordt de spaarder vandaag fiscaal ontmoedigd om in andere beleggingen te stappen dan het spaarboekje. ‘De huidige fiscale vrijstelling [...] ontneemt de spaarder zijn of haar keuzevrijheid om te beleggen in die instrumenten die hen het beste liggen. De enige die baat hebben bij de bestaande regeling, zijn de buitenlandse banken die hier bijna gratis geld ophalen.’ Door het fiscale voordeel uit te breiden naar alle lange termijn beleggingsinstrumenten krijgt onze eigen economie volgens Daems bijkomende zuurstof.

Daems vraagt de Senaatscommissie Economie en Financiën om minister Geens uit te nodigen op de eerstvolgende vergadering teneinde over te gaan tot de verdere bespreking en afronding van zijn wetsvoorstel dat klaarblijkelijk breed gesteund wordt en de toets van de Raad van State heeft doorstaan.

Veerle Wouters (N-VA) ook enthousiast

Na Daems interpreteert ook N-VA-Kamerlid Veerle Wouters de verklaringen van de minister van Financiën als een steunbetuiging aan het wetsvoorstel dat zij vorig jaar indiende. 'De spaarfiscaliteit was een taboe voor deze regering', weet Wouters, 'en nu durft minister van Financiën Geens eindelijk opnieuw te pleiten voor een hervorming. Hiermee komt hij tegemoet aan een voorstel dat ik vorig jaar al lanceerde.'

Het voorstel van Wouters beoogt een algemene vrijstelling op alle spaarinkomsten uit dividenden en intresten. Daardoor wordt het aantrekkelijk voor spaarders en beleggers om zelf rechtstreeks in de economie te investeren. Inkomsten uit leningen aan ondernemingen genieten dan ook van de basisvrijstelling. 'Men had de spaarfiscaliteit al veel langer moeten hervormen. Zeker nu de regering de roerende voorheffing op de liquidatiebonus verhoogt en KMO’s het moeilijk hebben om kredieten te krijgen bij de banken', aldus nog Veerle Wouters.

Door rdc
AANGERADEN