Bellens niet langer CEO Belgacom, geen ontslagvergoeding

© BELGA

Het kernkabinet ontheft Didier Bellens uit zijn mandaten als gedelegeerd bestuurder en bestuurslid bij Belgacom. Bellens krijgt geen ontslagvergoeding. Dat hebben premier Elio Di Rupo en minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille vrijdagavond aangekondigd. De regering wrijft Bellens een 'grove tekortkoming' aan, onder meer door de 'bijzonder denigrerende tot zelfs beledigende uitlatingen' tegenover de staat die hij vorige donderdag deed in een Ukkelse zakenclub.

hrt, mtm

De regering gaat zo snel mogelijk op zoek naar een opvolger voor Bellens en vraagt dat het renumeratiecomité een voorstel formuleert over diens verloning. Daarbij moet het rekening houden met de beslissingen die de regering enkele maanden geleden nam over de lonen van een reeks topmanagers - waarbij die werden afgetopt op een maximum van 290.000 euro - en 'de specificiteit van het bedrijf'. Belgacom kent immers ook private aandeelhouders.

De voorzitter van de raad van bestuur, die zaterdagochtend bijeenkomt, en één of meerdere leden van het directiecomité zullen intussen Bellens’ taken overnemen. Dat moet de nodige stabiliteit geven aan het voortzetten van de activiteiten van het bedrijf.

Vertrouwensband aangetast

Minister Labille somde tijdens een persconferentie na het kernkabinet verschillende elementen op die de beslissing motiveren. Zo verwijt de regering aan Bellens dat hij niet heeft bijgedragen tot het garanderen van een goede verstandhouding en constructieve dialoog tussen hemzelf en de hoofdaandeelhouder, met name de staat. Ook wijst de regering op een reeks polemieken en incidenten die geleidelijk de vertrouwensband tussen de staat en Bellens heeft aangetast en schade heeft berokkend aan het imago van Belgacom en aan het sereen klimaat dat het beheer moet leiden.

Sinterklaas

Voorts is sprake van 'verschillende ongelegen en denigrerende uitlatingen' ten aanzien van de staat waarbij hij zijn geheimhoudingsplicht heeft miskend, net als de 'bijzonder denigrerende tot zelfs beledigende uitlatingen' van vorige week donderdag, toen Bellens premier Di Rupo vergeleek met een kind dat om zijn Sinterklaas komt. Andere elementen à charge waren de controverse rond bepaalde vertrekken, ontslagen en promoties van hoge kaderleden die sinds 2011 binnen het bedrijf hebben plaatsgevonden en het 'gespannen klimaat dat hiervan het gevolg is binnen het bedrijf'.

Opeenstapeling van incidenten

Ook wordt gewezen erop gewezen dat 'de herhaling en opeenstapeling van deze polemieken en incidenten' het vertrouwen van de staat in de huidige topman 'onherroepelijk heeft geschaad'. Conclusie is dat Bellens 'ernstig is tekortgekomen' aan de taken die hem zijn toevertrouwd, dat hij 'de belangen van de onderneming schaadt en dat de noodzakelijke vertrouwensband tussen de bestuurder van een overheidsbedrijf en de staat verbroken is'.

'Doordat een grove tekortkoming werd vastgesteld, zal de raad van bestuur het principe moeten valideren volgens hetwelke de gedelegeerd bestuurder geen aanspraak zal kunnen maken op een vertrekvergoeding', zei minister Labille. De beslissing gaat in de loop van de komende dagen in nadat 'de koning de beslissing heeft aangekondigd', dus wanneer ze in het Staatsblad is verschenen.

'Back to business'

'Met deze beslissing is Belgacom back to business', besloot Labille zijn tussenkomst. Hij benadrukte dat de afzetting van Bellens 'niet gericht is tegen een persoon, maar gebeurt in het belang van de onderneming'. 'De beslissing die vandaag werd genomen, is de vertaling van de wil van de regering om Belgacom te verzekeren van de sereniteit en de stabiliteit die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten. Dit moet de enige bekommernis zijn van alle managers van dit bedrijf.' Omdat het een overheidsbedrijf is, moet Belgacom meer dan andere bedrijven 'een toonbeeld van moraliteit en onberispelijkheid' zijn.

Labille heeft Bellens op de hoogte gebracht van de beslissing. 'Natuurlijk was hij niet tevreden, maar het was niet noodzakelijk hem te bereiken om dat te weten', zei de PS’er, die nog meegaf dat het een zeer kort gesprek was. Hij sluit niet uit dat Bellens de beslissing zal aanvechten voor de handelsrechtbank.

 

 

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten