Europees Parlement wil zelf beslissen waar het vergadert

© AFP

De Europarlementsleden hebben het recht opgeëist om zelf te beslissen waar ze vergaderen. De met ruime meerderheid goedgekeurde resolutie opent een nieuw hoofdstuk in de al decennia aanslepende strijd tegen het maandelijkse gependel tussen Brussel en Straatsburg.

kld

Het Europees Parlement zou 'meer doeltreffend, meer kostenefficiënt en milieuvriendelijk zijn indien het op één plaats gevestigd zou zijn', zo staat in de resolutie die is goedgekeurd met 483 tegen 141 stemmen bij 34 onthoudingen.

De meeste Europarlementsleden strijden al jaren tegen de verhuis naar Straatsburg, waar volgens het Europese verdrag twaalf keer per jaar de plenaire vergadering moet plaatsvinden. Elk offensief tegen de zetel in de Elzas stuit echter op een Frans veto. Over het Europees verdrag beslissen de lidstaten immers met unanimiteit.

Nieuw front

Met de lancering van een voorstel tot verdragsherziening openen de Europarlementsleden nu een nieuw front. Als een meerderheid van de lidstaten instemt, wordt de zaak besproken in een Conventie. Een verdragswijziging kan Frankrijk wel nog steeds blokkeren.

'Maar als regeringen dit initiatief willen tegenhouden, dan hebben zij straks wel iets uit te leggen aan de kiezers. Dan houden zij het verhuiscircus mee in stand', aldus Bart Staes (Groen). Mark Demesmaeker (N-VA) roept de Belgische regering op het thema mee op de Europese agenda te zetten en de andere lidstaten te overtuigen. 'Tijd voor koffie op het Elysée', klinkt het.

Kostenplaatje

Volgens de resolutie bedraagt de bijkomende kostprijs van de geografische verspreiding van de parlementaire werkzaamheden over drie locaties (ook in Luxemburg zijn er gebouwen) 156 tot 204 miljoen euro per jaar. De meerkost van de zetel in Straatsburg wordt op ruim 100 miljoen euro geraamd. De CO2-uitstoot van het gependel wordt op 11.000 tot 19.000 ton geschat.

De liberalen Guy Verhofstadt en Philippe De Backer spreken van 'een economische en ecologische absurditeit'. 'Wie de zaak rationeel bekijkt, komt tot de onvermijdelijke conclusie dat er één vergaderplaats moet komen.‘

LEES OOK

Nu in het nieuws