Michel (MR) diende omstreden amendementen in op privacywet

© Belga

Europarlementslid Louis Michel diende meer dan honderd amendementen in op de Europese privacywet. Die amendementen tasten de privacy van de consument soms verregaand aan. Michel ontkent betrokkenheid en legt de schuld bij zijn medewerker. Dat blijkt uit een reportage van Panorama vanavond op Eén en schrijft De Morgen vandaag.

evg

De Europese privacywet werd onlangs gestemd en ontketende een nooit eerder geziene lobbyoorlog. Het resulteerde in bijna 4.000 amendementen, waarvan er 229 afkomstig waren van Louis Michel. Het grootste deel van de amendementen van het liberale Europarlementslid waren volgens De Morgen ‘privacyonvriendelijk’. Lobbyplag, een website die toeziet op de invloed van de lobbysector in Europa, plaatste Michel op de tweede plaats in een ranglijst van Europarlementariërs die het meest amendementen indienden die de privacy verzwakken.

In totaal diende Michel 158 privacyonvriendelijke amendementen in. Michel zei niets met de amendementen te maken te hebben. ‘Dit is het werk van een overijverige werknemer, die de amendementen indiende terwijl ik in Mali zat. Ik heb nooit contact gehad met een lobbyist.’ Hoe het kan dat een werknemer zomaar een reeks amendementen indient? ‘Het gebeurt wel meer dat een medewerker in naam van een parlementslid een amendement indient’, verdedigt Michel zich.

De medewerker was volgens De Morgen niet bereikbaar. Michel heeft achteraf zestig amendementen ingetrokken omdat ze niet stroken met zijn liberale visie op privacy.

VUB-professor Paul De Hert gelooft dat Michel oprecht van niets wist. ‘Zijn medewerker heeft zowat heel België over de vloer gekregen. Het VBO, Agoria, de Privacycommissie en anderen: allemaal hadden ze hun eigen lijstje met wensen. Zonder dat hij er erg in had of de draagwijdte ervan goed inschatte, heeft de medewerker van Michel hun voorstellen aangenomen. Dat is pijnlijk, maar ik vermoed dat er absoluut geen kwaad opzet mee gemoeid is.’

LEES OOK

Nu in het nieuws