‘Smet is grandioos gebuisd’

© Photo News

De oppositie in het Vlaams Parlement is scherp voor minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a), nu blijkt dat er geen decreet komt over de schaalvergroting bij de scholengroepen. "Minister Smet is grandioos gebuisd en laat de leerkrachten in de steek", luidt de conclusie van Open Vld-parlementslid Marleen Vanderpoorten.

Van onze redacteur Bart Van Belle

Onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) geeft toe dat er deze legislatuur geen decreet meer komt over grotere scholengroepen. “Maar het doel wordt nog steeds bereikt, er wordt gewoon geen decreet meer gestemd”, legt zijn woordvoerster uit. Het klopt dat Smet en de Vlaamse regering in het voorjaar een decreet in het vooruitzicht stelden om de grotere scholengroepen te realiseren, klinkt het bij de minister. “Maar omdat het debat nog moet uitkristalliseren en er nog tijd is, is het inzicht gegroeid dat een decreet niet per se moet.”

Nu het katholieke onderwijsnet op eigen houtje evolueert naar grotere scholengroepen, komt de gewenste synergie er daar al. Wegens de omvang van de operatie, kan die toch niet voor 2017, 2018 gerealiseerd worden, zegt Smet.

De kritiek dat Smet opnieuw een gepland decreet niet gerealiseerd zou krijgen, wordt op zijn kabinet genuanceerd. “Neem nu de hervorming van het secundair onderwijs. De onderwijswereld vraagt daar zelf om een gefaseerde aanpak via een masterplan, waarbij de richting aangegeven wordt en er de mogelijkheid blijft om gaandeweg wijzigingen aan te brengen”, klinkt het. “Liever dat dan een alomvattend decreet dat alles van de één op de andere dag vastlegt.”

De minister verduidelijkt nog dat er bij de overgang naar grotere scholengroepen geen “mastodontenscholen” van 6.000 leerlingen komen, maar dat het om een “bestuurlijke schaalvergroting” gaat.

Kritiek van de oppositie

De oppositie in het Vlaams Parlement is scherp voor Smet. Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman is er niet rouwig om dat het decreet er niet komt. "Er was opnieuw geen draagvlak bij het onderwijsveld. De mankementen waren te groot. Zo wordt onder meer het buurtgebonden basisonderwijs te erg ontmoedigd", zegt ze.

Groen merkt wel op dat het decreet schaalvergroting ook zaken bevatte rond het versterken van het lerarenberoep en het ondersteunen van beginnende leerkrachten. "Daar komt nu niks meer van in huis, en dat betreuren wij enorm, dat er in de hele legislatuur voor leerkrachten niks is gebeurd," zegt Meuleman.

"De harde realiteit is echter dat er onder Smet cruciale jaren zijn voorbijgegaan waarin het beroep van leraar aantrekkelijker had kunnen gemaakt worden", zegt Open Vld'ster Marleen Vanderpoorten. Ze denkt daarbij aan maatregelen die de werkzekerheid van beginnende leraren vergroten, de begeleiding van studenten en starters ernstig nemen en de lerarenopleiding performanter maken.

Vanderpoorten zegt dat minister Smet gezwicht is onder de druk van het katholiek onderwijs. "Deze koepel legt voortdurend haar wil op aan de minister en wil zich kunnen versterken via een schaalvergroting op haar maat gesneden. Niet in het belang van de leraar, wel in haar belang. De macht van de Guimardstraat is nooit zo groot geweest als tijdens deze legislatuur."

"Minister Smet is grandioos gebuisd en laat de leerkrachten in de steek", luidt de conclusie van Vanderpoorten.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten