Bouwsector: ‘Actieplan tegen sociale dumping zal niet helpen’

De Belgische bouwsector wil dat de federale regering snel bijkomende maatregelen neemt tegen de zware concurrentie met bouwbedrijven uit andere Europese landen. ‘Het recente actieplan tegen sociale dumping en het concurrentieplan zullen niet helpen tegen de nieuwe concurrentie’, zegt de Confederatie Bouw.

Eveline Vergauwen

Uit een enquête van de confederatie bij meer dan 460 bouwbedrijven, die donderdag voorgesteld werd, blijkt dat bijna acht op de tien aannemers dit jaar reeds een of meer opdrachten verloor aan een buitenlands bouwbedrijf dat goedkoper is. Zeventien procent heeft hierdoor mensen moeten ontslagen.

‘Het gaat niet goed in de bouw’, zei gedelegeerd bestuurder Robert de Muelenaere. ‘Er is een daling van de activiteit en de werkgelegenheid en de marges staan onder druk. De buitenlandse concurrentie zit op een peil dat we nog nooit bereikt hebben in het verleden.’

Het probleem situeert zich bij de zogenaamde detachering, een regeling die bestaat in het kader van de vrijheid van personen in Europa. Buitenlandse ondernemingen moeten voor mensen die ze hier tewerkstellen, Belgische lonen betalen, maar de sociale zekerheid betalen ze in het land van oorsprong. Het huidige systeem van detachering wordt echter vaak misbruikt om personeel aan bodemprijzen te laten werken.

Die sociale dumping zorgt ervoor dat Belgische werkgevers en kleine zelfstandigen in bepaalde sectoren, zoals in de bouw-, transport- en schoonmaaksector, uit de markt geprijsd worden door bedrijven die zwaar onderbetaalde gedetacheerde werknemers inzetten.

Het systeem is ook gemakkelijk te omzeilen, bijvoorbeeld door zelfstandigen te detacheren, waardoor de Belgische loonvereiste vervalt. ‘De Concurrentie is irrealistisch. het spel is vervalst’, klinkt het bij de Confederatie Bouw.

De bouwconfederatie vraagt een ronde tafel die maatregelen moet opleveren zoals een structurele vermindering van de loonlast en meer gerichte controle op detacheringsfraude en schijnzelfstandigen. Particulieren moeten aangezet worden om enkel met aannemers te werken die met de regelgeving in orde zijn.

Vanaf 1 januari 2014 zal ook het vrij verkeer van personen en diensten gelden voor Bulgarije en Roemenië. In dat kader heeft de Britse premier Cameron al een strengere maatregelen ingevoerd. België neemt geen maatregelen tegen Bulgaren en Roemenen, maar voerde wel een actieplan in tegen sociale dumping.

Actieplan sociale dumping

Volgens het nieuwe actieplan zullen arbeidsauditoren en inspectiediensten samenwerken in zogeheten arrondissementscellen. Die cellen zullen voorgezeten worden door de arbeidsauditeur van het arrondissement. Minstens 1.500 van de 12.000 geplande controles moeten gericht zijn op het vaststellen van grensoverschrijdende sociale dumping.

De verschillende inspectiediensten zullen een operationele cel ‘sociale dumping’ oprichten. De cel moet controles uitvoeren naar de meest complexe buitenlandse dossiers en geeft ondersteuning aan de arrondissementscellen.

LEES OOK

Nu in het nieuws