Stichter KAJ binnenkort zaligverklaard?

© KAJ/Kerknet

Aartsbisschop André-Jozef Léonard van Mechelen-Brussel installeert op 16 januari de kerkelijke rechtbank die een onderzoek moet doen naar de deugden en de leer van kardinaal Jozef Cardijn, stichter en bezieler van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ). Dit gebeurt in voorbereiding op het proces voor een eventuele zaligverklaring van de stichter van de Wereld-KAJ.

rdc

Mgr. Stefaan Van Calster zal de rechtbank die moet oordelen over de zaligverklaring van Jozef Cardijn (Schaarbeek 1882- Leuven 1967) voorzitten. Een zaligverklaringsproces start altijd in het bisdom van de betrokkene.

Léonard heeft op voorstel van voorzitter Marc Berghman van de Cardijn Community International afdeling België de heer Tordeur, algemeen secretaris van de christelijke vakbond ACV-CSC in Brussel, benoemd tot postulator en de Diestse deken Felix Van Meerbergen benoemd tot vicepostulator. De postulator dient onder meer te bewijzen dat de betrokken persoon de christelijke deugden op heldhaftige wijze heeft beoefend en de bewijsvoering te verzorgen van de wonderen, die op voorspraak van de kandidaat-zalige of kandidaat-heilige zijn geschied.

Deken Van Meerbergen is inmiddels ook benoemd tot proost van Cardijn Community International Europe en tot lid van de Wereldraad van deze Cardijnbeweging. Die beweging wil vanuit de geest van deze priester een beweging op gang trekken die werkt aan spirituele vernieuwing vanuit de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, actie voeren voor bevrijding van jongeren in de derde wereld en ijveren voor duurzame ontwikkeling.

LEES OOK

Nu in het nieuws