15% Belgische werknemers drinkt te veel

Maar liefst 1 op 7 van de Belgische werknemers drinkt te veel. Dat blijkt uit de jaarlijkse alcoholbarometer van HR-dienstverlener Securex. Vooral rokers en lager geschoolden blijken de stevigste drinkers. De vooruitgang sinds het rookverbod in 2010 lijkt volledig van de kaart geveegd.

Voor het vijfde jaar op rij voerde Securex onderzoek bij de Belgische werknemers naar het overmatig alcoholgebruik: meer dan 2 glazen per dag bij vrouwen en meer dan 3 bij mannen. Ruim 15% van de Belgische werknemers drinkt in het algemeen te veel, waardoor de kansen op leverziekte, hartziekte, kanker, depressie, geboorteafwijkingen en ongevallen (werk, verkeer) verhogen.

De cijfers zijn verontrustend omdat de sterke vooruitgang die sinds 2010 geboekt werd dankzij het rookverbod in openbare ruimtes en de CAO rond preventief alcoholbeleid, nu volledig van de kaart is geveegd.

Er zijn meer rokers die overmatig drinken dan niet-rokers (32% versus 9%). Ook mannen geven vaker dan vrouwen aan te veel te drinken (17% versus 12%). Daarnaast lopen voltijdse werknemers een hoger risico op overmatig alcoholgebruik dan deeltijdse werknemers (16% versus 11%). Tot slot zijn lager geschoolden vaker overmatige drinkers (19%) dan hoger geschoolden (12%).

Dat een fysiek belastende job werknemers sneller aanzet tot overmatige alcoholconsumptie (20%) dan een niet fysiek belastende job (12%) verklaart volgens onze analyses volledig dit effect bij lager geschoolden. Ook emotionele belasting zoals intimidatie op de werkvloer verhoogt de kans op overdadige alcoholconsumptie.

Positieve evolutie tenietgedaan

‘In 2010 noteerden we een spectaculaire daling’ klinkt het bij Securex. ‘Vandaag zijn we echter opnieuw beland op het niveau van 2009.’ Vermoedelijk was de daling te danken aan het rookverbod in openbare ruimtes sinds 2009, ‘want roken en drinken gaan vaak samen. In mindere mate kan ook CAO 100 een rol gespeeld hebben. Deze CAO verplicht werkgevers sinds april 2010 om een preventief alcoholbeleid in te voeren.’

Toch blijkt het effect slechts tijdelijk te zijn geweest. ‘Vermoedelijk werden de oorzaken van overmatig alcoholgebruik onvoldoende aangepakt.’

alcoholgebruik werknemers neemt toe

Sofie Lameire, H&S Senior Consultant denkt dat ‘te weinig bedrijven een beleid met duidelijke afspraken en procedures [hebben] ontwikkeld. Te veel bedrijven hebben zich beperkt tot de verplichte intentieverklaring.’

Door rdc
Meest recent