Bouwbedrijven blijven 2014 somber inzien

Bron © BELGA

Foto: Jimmy Kets

De bouwbedrijven in ons land blijven bijzonder pessimistisch gestemd voor 2014, zo blijkt uit de driemaandelijkse ‘bouwbarometer’ van sectorfederatie Bouwunie. De economische crisis, deloyale concurrentie en sociale dumping zetten een druk op de prijzen in de sector. Bouwunie heeft het zelfs over dreigende verliezen: het werk levert te weinig op en de werknemers zijn te duur.

De bouwsector heeft het al enkele jaren lastig. De bouwbarometer stond zowel in 2012 als in 2013 op gemiddeld 95,5 punten. Dat is het laagste peil van de afgelopen vijftien jaar. Om van een economisch gezonde situatie te kunnen spreken, moet de barometer op minstens 100 punten staan. Dat is al van begin 2011 geleden.

De bouwbedrijven hebben voor 2014 lage verwachtingen over het werkvolume. Concreet: slechts 13 procent heeft nog voor meer dan een half jaar werk - voor de crisis was dat meer dan 30 procent - terwijl 52 procent voor maximum drie maanden goed zit. Vooral voor woningbouw verwacht de helt van de aannemers minder opdrachten. Op de renovatiemarkt wordt een status quo of een stijging verwacht. Voor overheidsopdrachten is men als gevolg van de besparingen pessimistisch.

Verontrustend is dat de prijzen in de sector onder druk staan. Volgens 35 procent van de bouwbedrijven zijn die prijzen al gedaald en nog eens 35 procent verwacht een verdere verslechtering de komende maanden. Slechts 46 procent geeft aan dat de huidige prijzen winstgevend zijn. Voor de crisis was dat 58 procent.

Ook de werkgelegenheid lijdt hieronder: 10 procent denkt tegen de lente meer werknemers in dienst te hebben, terwijl 17 procent zegt dat het er minder zullen zijn.

Door Jta
AANGERADEN