‘Akkoord over één distributienettarief’

Bron © BELGA

Foto: fvv

De distributienetbeheerders Eandis en Infrax hebben een akkoord gesloten over een eengemaakt distributienettarief in heel Vlaanderen. Hoeveel dat tarief bedraagt, is onduidelijk. Dat bericht De Tijd donderdag.

De gas en elektriciteitsverdeling gebeurt in Vlaanderen door elf intercommunales. Die worden overkoepeld door de distributienet- beheerders Eandis en Infrax. Het distributietarief staat voor ongeveer 40 procent van uw totale elektriciteitsfactuur. Nu is dat tarief afhankelijk van de netbeheerder, waardoor de verschillen hoog kunnen oplopen.

Het management van Eandis en Infrax heeft eind vorig jaar de handen in elkaar geslagen om tot een eenheidstarief voor elektriciteit en gas te komen. Hoeveel dat zal bedragen, is nog niet duidelijk. Het gaat in ieder geval om een gewogen gemiddelde. Een tweede afspraak is de gelijkschakeling van allerlei heffingen die de Vlaamse regering via de energiefactuur verrekent.

De afspraken gaan in de richting die Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) eerder had uitgestippeld. Maar de netbeheerders verzetten zich wel tegen een fusie, dat andere voorstel van Van den Bossche.

Het akkoord moet nog door de raden van bestuur worden goedgekeurd. Bij Infrax vormt dat normaal gezien geen probleem, leest het in De Tijd. Bij Eandis hebben vijf van de zeven aangesloten intercommunales het akkoord al ondertekend. Maar het kleine Sibelgas doet moeilijk.

Door rdc