E-mailadres kan voortaan ook in bevolkingsregister opgenomen worden

© BELGA

Steden en gemeenten kunnen voortaan het e-mailadres van hun inwoners opnemen in het bevolkingsregister. Zo kunnen de overheden van de gemeenten de inwoners via elektronische weg aanspreken en omgekeerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op een schriftelijke vraag van N-VA-kamerlid Theo Francken.

bvb

Die toonde zich verheugd dat de minister is ingegaan op de suggestie van de bevoegde Antwerpse schepen en partijgenote, Liesbeth Homans. “Dit leidt tot een modernere overheid en is bovendien kostenbesparend”, aldus Francken.

Milquet wijst er in haar antwoord op dat het opnemen van e-mailadressen in het Rijksregister een prioriteit is voor de Algemene Directie Instellingen en Bevolking om de contacten tussen de burgers en de administratie soepel, efficiënt en consequent te kunnen laten verlopen. De minister benadrukt dat het in dit stadium niet noodzakelijk is om het e-mailadres op te nemen in het Rijksregister op te nemen, om te vermijden dat er een wetswijziging noodzakelijk zou zijn.

Binnenlandse Zaken heeft echter wel een aanpassing van de bijwerkingsprogramma’s van het Rijksregister doorgevoerd opdat het e-mailadres van de burger kan worden opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente. “Die aanpassingen worden eind januari 2014 operationeel”, kondigt Milquet aan in het antwoord. “Vanaf die dag zal de stad Antwerpen, net als alle andere gemeenten van het rijk die dit wensen, de mogelijkheid hebben om het e-maildres en telefoonnummer van gsm of vast toestel van zijn burgers op te nemen”, vervolgt ze.

Indien na evaluatie blijkt dat dit informatiegegeven voldoende betrouwbaar is om eventueel te worden meegedeeld aan andere overheden en organismen, overweegt Joële Milquet een aanpassing van de wet.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten