Vanhengel pleit voor een tweetalige normaalschool in Brussel

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Brussels minister bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Guy Vanhengel (Open Vld) heeft woensdag gepleit voor een tweetalige normaalschool in Brussel, waar leerkrachten opgeleid worden om in meertalig onderwijs les te geven.

Er is al even sprake van om twee- of meertalig onderwijs in te voeren in Brussel. 'Maar als we een functioneel meertalig onderwijs in Brussel willen, dan beginnen we best met de opleiding van de leerkrachten, de schooldirecties en het administratief personeel', stelt Vanhengel. Hij stelt daarom voor om een tweetalige normaalschool op te richten.

Vanhengel heeft al een concreet beeld van die tweetalige normaalschool. Hij wil dat de Franse en de Vlaamse Gemeenschap hun curricula voor het Hoger Pedagogisch Onderwijs naast mekaar leggen en tot een eengemaakt curriculum komen, waarbij ze zich bereid tonen het diploma van de afgestudeerden te erkennen. Ze moeten dus zowel in het Nederlandstalig, Franstalig onderwijs als in een toekomstig tweetalig onderwijs kunnen lesgeven. Afgestudeerden van zowel het Nederlandstalig als het Franstalig secundair onderwijs moeten toegang krijgen tot de opleiding. De vakken van de hogere pedagogische opleiding worden evenwichtig in het Nederlands en het Frans gedoceerd.

De docenten van de instelling zouden worden gerekruteerd in de Nederlandstalige of de Franstalige pedagogische opleidingen. Ze dienen wel het Selorattest van de hoogste kennis van de andere landstaal te kunnen voorleggen. Volgens Vanhengel is het mogelijk om voldoende docenten te vinden. Zij zouden een extra verloning krijgen onder de vorm van een taalpremie.

Vanhengel wil beginnen met één pilootinstelling, waarvan de financiering gelijk verdeeld wordt tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap via een samenwerkingsakkoord. Beide gemeenschappen kunnen met hun inspectiediensten de gedegenheid van de opleiding opvolgen. 'Wanneer er voldoende afgestudeerden zijn uit deze opleiding, kan worden gestart met de tweede stap. Het opstarten van achtereenvolgens tweetalig kleuter-, basis- en lager secundair onderwijs.'

Door bvb
AANGERADEN