Bijstelling lijkt goed nieuws voor de begroting

© Photo News

De nieuwe economische groeicijfers van het Planbureau lijken goed nieuws voor de federale begroting. Bij de begrotingsopmaak ging de federale regering uit van een groei van 1,1 procent voor 2014. Dat zou nu 1,4 procent worden. Het is de eerste keer sinds het aantreden van de regering-Di Rupo dat het economisch groeicijfer naar boven wordt bijgesteld.

llo

Het positieve nieuws over de economische groei wordt wellicht wat getemperd door de bijstelling van het inflatiecijfer. Wat de concrete gevolgen zijn voor de begroting, is nu nog niet duidelijk. De komende maand zullen de verschillende departementen de cijfers analyseren en de inkomsten en uitgaven ramen.

Het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting begeleidt, zal midden maart met een samenvatting daarvan naar de regering stappen. De nota van het monitoringcomité zal duidelijk moeten maken of de regering extra ruimte krijgt of, in tegendeel, op zoek moet naar extra middelen. Bij de opmaak stelde de regering voor de gehele Belgische begroting een structureel tekort van 1,2 procent in het vooruitzicht.

‘Het Planbureau bevestigde grotendeels onze uitgangsbasis voor de begroting 2014. Een voortdurende monitoring van de begroting 2014, in het bijzonder betreffende de uitgaven en de fiscale ontvangsten, blijft van toepassing om toezicht op de begroting te houden’, zegt begrotingsminister Olivier Chastel (MR) in een reactie op de nieuwe cijfers van het planbureau.

België moet tegen eind maart een nieuw verslag bij de Europese Commissie indienen in het kader van de buitensporige tekortprocedure. Dit verslag zal betrekking hebben op het resultaat van de begroting 2013 en zal aantonen dat de correctie van het buitensporig tekort van duurzame aard is, zegt Chastel.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten