Lieten hamert op samenwerking in mediasector

© BELGA

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten heeft maandagdagmiddag in Brussel het startschot gegeven van de derde Staten-Generaal van de Media. Meer dan 350 professionelen uit de brede mediasector nemen deel aan de diverse debatten. Samenwerking en de permanente monitoring van de mediaconsolidatie en -concentratie in Vlaaderen stonden centraal in de openingstoespraak van Lieten.

bvb

De eerste Staten-Generaal werd in 2009 georganiseerd naar aanleiding van de herstructureringen in de mediasector, die op hun beurt het gevolg waren van de financiële crisis. De tweede editie in 2011 stond in het teken van samenwerking.

Ook anno 2014 hamert Lieten op het belang van samenwerking. “Ook in 2014 vind ik de basisgedachte van de vorige Staten-Generaal van de Media nog steeds erg actueel”, zei de sp.a-minister.

Vlaanderen is volgens Lieten een kleine taal- en cultuurgemeenschap en kent een eerder kleine afzetmarkt. 'Vlaanderen herbergt tal van talentvolle mediamakers die kansen moeten blijven krijgen om hier aan de slag te blijven en hun talent in goede en correcte werkomstandigheden te ontwikkelen', aldus Lieten. 'De uitdagingen waarvoor de mediasector staat, zijn dermate groot dat ze vragen om overleg en een gezamenlijke aanpak. Samenwerking is cruciaal om op een efficiënte en effectieve manier een lokaal verankerd cultuur- en media-aanbod voor alle Vlamingen te verzekeren.'

Pluriformiteit

Een van de belangrijkste uitdagingen volgens Lieten is de pluriformiteit en de kwaliteit van het media-aanbod. 'Te midden van het veranderende mediagebruik en medialandschap in Vlaanderen, dragen beleid en sector de verantwoordelijkheid de pluriformiteit en de kwaliteit van het media-aanbod te stimuleren en te bewaken', aldus de mediaminister. 'Er is nood aan een permanente monitoring van de mediaconsolidatie en -concentratie in Vlaanderen en een verdergezet debat over de mate waarin de overheid hier regulerend moet optreden.'

Mediaconcentratie

De voorbije maanden stond die mediaconcentratie herhaaldelijk in de belangstelling, onder meer de fusie van de krantenuitgevers Corelio (De Standaard, Het Nieuwsblad) en Concentra (Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg) tot Mediahuis en de interesse van Telenet om in De Vijver Media (VIER en VIJF) te stappen. En bij tijdschriftenbedrijf Sanoma heerst grote onrust sinds het Finse moederbedrijf besliste om de activiteiten in België in de etalage te zetten.

Lieten toonde zich maandag ook bezorgd om de zorg voor talent. 'De mediasector kent een grote aantrekkingskracht als tewerkstellingsplek voor jong talent. We moeten ons vragen durven stellen wanneer we zien dat oudere werknemers de sector verlaten of wanneer de werkomstandigheden voor sommige beroepscategorieën weinig rooskleurig zijn.'

Financiële steun

Verder is het volgens de mediaminister onontbeerlijk dat 'we blijven investeren in de productie van Vlaamse content'. Lieten verwees ook nog naar de financiële steun aan de Vlaamse journalistiek. 'De soms opgeworpen tegenstelling tussen de steun aan journalistiek versus de steun aan mediabedrijven zouden we moeten kunnen overstijgen en ook hier samenwerken aan ons gemeenschappelijk einddoel: kwaliteitsvolle, pluriforme en toegankelijke nieuwsmedia.'

Media.21, een bundeling van acht onafhankelijke media-organisaties, had het voorbije weekend nog geklaagd over de 'ondoorzichtige overheidssteun aan de pers'. 'Die steun gaat quasi integraal naar de commerciële mediagroepen, vooral via de financiering van een goedkope bedeling van de kranten en tijdschriften', luidde het.

Het was mogelijk de laatste Staten-Generaal van de Media voor Lieten als Vlaams mediaminister. Op 25 mei staan niet alleen federale en Europese, maar ook Vlaamse verkiezingen op de agenda. Lieten dankte iedereen voor hun inzet en medewerking van de voorbije jaren, 'ook al ging dat wel eens gepaard met een meningsverschil of een andere kijk op de zaak'. Ze benadrukte dat deze Staten-Generaal een uitgesproken plaats is voor de agendasetting van de volgende Vlaamse regering.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten