Staking Agfa-Gevaert duurt voorlopig voort

© WAS

Een meerderheid van 65,58 procent van de arbeiders bij de Materials-afdeling van Agfa-Gevaert heeft vrijdag tegen het CAO-voorstel van de sociaal bemiddelaar over een nieuwe brugpensioenregeling gestemd. Dat is net geen tweederdemeerderheid die nodig was om het plan te verwerpen. Daarmee is de CAO in principe goedgekeurd, maar de bonden blijken andere plannen te hebben. ‘We hebben in gemeenschappelijk vakbondsfront beslist om de actie voor onbepaalde tijd voort te zetten’, laat ABVV-vakbondsman Tom Vercammen weten.

Henk Tack

Tijdens een onderhoud tussen vakbonden en directie vrijdagavond hebben de bonden bevestigd dat ze de staking bij Agfa-Gevaert inderdaad willen voortzetten, ondanks het feit dat een herwerkt cao-voorstel met de betwiste brugpensioenregeling werd aangenomen. De directie heeft het moeilijk met die boodschap.

‘We hebben geleerd dat de bonden de staking willen voortzetten’, zegt Agfa-woordvoerder Johan Jacobs. ‘Als directie hebben we het daar moeilijk mee. We werken met het paritair comité voor de scheikunde. Er zijn procedures in het sociaal overleg, en die moeten gevolgd worden. Er was een nipte meerderheid om het voorstel te aanvaarden, waardoor we ervan uitgaan dat het ook zo verder moet gaan.’

Hoe dat concreet zal verlopen, is nog onduidelijk. Donderdag, toen de arbeiders voor het eerst ook geen kaderleden en bedienden meer binnenlieten, werd nog een deurwaarder gestuurd, maar die brak het stakingspiket niet, zodat heel het bedrijf donderdag en vrijdag stil lag.

‘Dit weekend gaan we ons beraden over hoe we dit kunnen aanpakken, opdat er maandag opnieuw gewerkt kan worden. We rekenen erop dat de mensen hun verantwoordelijkheid opnemen’, aldus Jacobs. Hij verwijst ook naar de voorbije twee verliesjaren. ‘De situatie is niet van die aard dat we grote toegevingen kunnen doen.’

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten