Di Rupo moet op zoek naar 45 miljoen euro

© BELGA

De regering-Di Rupo moet maar een kleine inspanning leveren om haar begroting voor dit jaar op koers te houden. Volgens het Monitoringcomité moet de federale regering op zoek naar 45 miljoen euro om het vooropgestelde begrotingstekort van 2,25 procent van het bbp te halen. Dat meldt minister van Begroting Olivier Chastel (MR).

Klaas Debacker

Het monitoringcomité bestaat uit een groep hoge ambtenaren die de evolutie van de inkomsten en uitgaven van de staat opvolgen. Het comité stelt volgens minister Chastel vast dat Entiteit I (de federale overheid en de sociale zekerheid) een inspanning van 45 miljoen euro zal moeten leveren voor 2014 om de doelstelling van -2,25 procent van het bbp aan te houden.

De minister stelt nog dat ons land - dus alle overheden samen - zich ertoe heeft geëngageerd het nominale tekort terug te dringen tot 2,15 procent van het bbp.

Er gaan nu werkgroepen aan de slag om het rapport tegen het licht te houden. ‘We blijven onze koers van budgettaire voorzichtigheid en permanente monitoring van de begroting voortzetten’, aldus Chastel.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten