Anti-seksismewet vlot gestemd in commissie

© Photo News

De Kamercommissie Justitie heeft woensdag het wetsontwerp van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (CDH) goedgekeurd dat seksisme definieert en strafbaar maakt. De minister had zo’n wet aangekondigd na de ophef over de reportage ‘Femmes de la rue’.

evg

Het ontwerp definieert seksisme als ‘elk gebaar of gedrag, dat uitdrukkelijk tot doel heeft iemand te misprijzen, op basis van diens geslacht, of dat tot doel heeft hem/haar als ondergeschikt te beschouwen of te reduceren tot zijn/haar seksuele dimensie, wat een ernstige aanslag op zijn/haar waardigheid betekent’. Alle fracties stemden voor, met uitzondering van Vlaams Belang (tegen) en N-VA (onthouding).

Er kwam de voorbije weken heel wat kritiek op de seksismewet. Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, zei in De Standaard dat hij de meerwaarde niet ziet. ‘Waarom past men niet eerst de bestaande wetgeving toe? Het is nergens voor nodig om een nieuwe wet te maken. In 2007 werd de genderwet, de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, goedgekeurd. Op basis hiervan kan je perfect misdrijven die het gevolg zijn van seksisme bestraffen.’

‘Anderhalf jaar geleden is uit een studie al gebleken dat het zinloos is om seksisme juridisch op deze manier aan te pakken’, zei seksuoloog en criminoloog Alexander Witpas in De Standaard.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten