BASKETBAL1STE KLASSEOKAPI AALSTAR - OOSTENDE - Aalstar blijft wel overtuigd van gelijk in dispuut over afgekeurde korf tegen Oostende

Okapi staakt juridische strijd

© johnny de saedeleer

Tijdens een open persconferentie deed clubadvocaat Anthony Mallego uit de doeken waarom Okapi Aalstar niet verder procedeert tegen het onrecht van de afgekeurde winnende korf van John Tofi in de thuismatch tegen Oostende.

WIM REDANT

Okapi wou eerst van geen wijken weten en onderzocht de mogelijkheid om naar het Belgische Arbitragehof BAS of zelfs naar een burgerlijke rechtbank te trekken. Na rijp beraad liet de club het gezond verstand zegevieren, al gebeurde het niet van harte, omdat uitgerekend Oostende profiteerde van een scheidsrechterlijke vergissing en de lacunes in het bondsreglement.

Clubadvocaat Anthony Mallego is het volmondig eens met de beslissing van het bestuur om de juridische strijd op te geven.

‘De teleurstelling blijft groot, omdat de beelden duidelijk aantonen dat we de wedstrijd tegen Oostende wonnen met een winnende korf van John Tofi voor het slotsignaal. De reglementen van de Liga zijn evenwel dermate verouderd dat ze ons geen kans bieden om verdere juridische stappen te ondernemen.’

‘Tot het BAS kunnen we ons alleen wenden als ook de Liga en Oostende zich bereid tonen om daar te verschijnen, wat uiteraard utopie is. Als we ons wenden tot een burgerrechtbank, is de kans eerder klein dat die zich bevoegd verklaart. En dan nog rest de vraag of een eventueel voor Okapi gunstige uitspraak tegenstelbaar is tegenover de Liga. Ik consulteerde een advocatenfirma die gespecialiseerd is in sportrecht, en ook daar werd de kans op juridisch slagen klein geacht. Daarom is het beter om een dure juridische rechtsgang te laten varen.’

Wedstrijdbeelden

Okapi wil naar de toekomst toe wel pleiten voor het verplichte gebruik van wedstrijdbeelden. ‘We leggen ons voorlopig neer bij het principe van ‘Field of play’ waarbij aan de scheidsrechterlijke beslissingen niet wordt getornd. We willen er wel voor ijveren om wedstrijdbeelden verplicht te maken zoals in de play-offs voorzien is, al staat daar een kostenplaatje tegenover.’

‘We blijven overtuigd van ons gelijk. Op basis van de beelden hadden we altijd gelijk gekregen, maar juridisch-technisch konden we het niet afdwingen. Deze zaak werd ook enorm amateuristisch aangepakt. Zo staat nergens gestipuleerd op welke basis de rechters worden aangesteld. Het was ook drie maanden wachten op een uitspraak. We wilden de competitie evenwel niet gijzelen, want ons imago van sympathieke volksclub is belangrijker dan de vete met Oostende.’

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten