Evenveel klachten over Luminus als Electrabel

Bron © BELGA

Foto: Belga

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft vorig jaar bijna evenveel klachten ontvangen over Electrabel als over Luminus. Opvallend daarbij is dat het percentage klachten over Electrabel daalde van 48,1 procent in 2012 naar 28,9 procent in 2013, terwijl er bij Luminus een stijging was van 20,5 naar 28,7 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsdienst.

Alles samen ontving de Ombudsdienst in 2013 6.657 klachten. Dat waren er 1.674 minder dan een jaar voordien, op een totaal van 8,8 miljoen toegangspunten op het Belgische distributienet. Als reden schuiven de ombudsmannen een reeks federale maatregelen naar voren, zoals de afschaffing van de verbrekingsvergoeding voor wie van leverancier wijzigt en de hogere transparantie van de variabele contracten met indexeringen.

1 op 200 gezinnen

Sinds de oprichting in 2010 heeft de Ombudsdienst 27.660 klachten behandeld. Omgerekend betekent dit dat bijna 1 op 200 gezinnen contact heeft opgenomen met de Ombudsdienst in verband met een vraag, klacht of geschil.

Van de vorig jaar binnengelopen klachten, behoorde 82 procent tot de bevoegdheid van de federale Ombudsman. Daarvan bleek 55 procent niet-ontvankelijk. Van de ontvankelijke klachten werd 64 procent afgesloten, waarvan 85 procent met een positief resultaat. Dat resulteerde in 622.307 euro aan financiële compensaties.

Electrabel vs. Luminus

Wie de klachten per leverancier van dichterbij bekijkt, ziet een opvallende daling bij Electrabel, dat zowat wordt bijgebeend door Luminus. Bij Electrabel ligt het aantal klachten wel een pak lager dan het marktaandeel (54,55 procent), terwijl bij Luminus, Lampiris, Essent, Eni, Eneco, Octa+ en Belpower het omgekeerde het geval is.

Het jaarverslag toont ook opvallende verschillen in het aantal klachten per gewest. In Vlaanderen was sprake van een gevoelige daling, in Brussel ging het om een lichte afname, terwijl de Waalse provincies een lichte stijging noteerden of op gelijke hoogte bleven. Wel blijft het aantal klachten in Vlaanderen (3.783) duidelijk hoger liggen dan in Wallonië (1.748) en Brussel (549).

Door
AANGERADEN