6.500 bouwvakkers minder op jaar tijd

© Jimmy Kets

In maart werkten in België 6.535 minder arbeiders in de Belgische bouw dan in maart vorig jaar. Het verlies in de Vlaamse bouw bedroeg 3.858 bouwvakkers. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw (VBC), die wijst op de zwakke conjunctuur en toenemende concurrentie van buitenlandse arbeidskrachten.

Het aantal bouwvakkers in België daalde van 154.962 in maart 2013 naar 148.427. De tegenvallende conjunctuur speelt de sector parten. Dat is vooral het geval in de wegenbouw. Maar er is ook de stijgende concurrentie van buitenlandse arbeidskrachten, in het bijzonder vanuit Polen, Roemenië en Portugal.

Die gestegen buitenlandse concurrentie blijkt ook uit de zogenaamde Limosa-meldingen. Dat zijn meldingen van buitenlandse bedrijven die in België aan de slag gaan. Die aangiften stegen op twee jaar tijd met meer dan 40 pct voor werknemers en zelfstandigen. In 2013 werd voor ongeveer 19.000 meer buitenlanders een Limosa-aangifte gedaan als loontrekkende dan in 2011 en voor ongeveer 4.000 meer dan in 2011 als zelfstandige, aldus de VCB.

Buitenlandse bedrijven en arbeidskrachten mogen legaal in ons land aan de slag, als ze de spelregels volgen. De VCB, zo zegt directeur-generaal Marc Dillen, vraagt een betere controle op sociale dumping en dit op elk niveau. Zo moet er op Europees niveau meer uitwisseling van gegevens komen, moet op federaal niveau de controle op malafide bedrijven worden opgevoerd en moet de Vlaamse overheid bij openbare aanbestedingen controleren of de aannemers en onderaannemers in orde zijn.

Het aantal bedienden in de bouw steeg van 2011 tot 2012, en bleef in 2013 relatief stabiel. Door de daling is het aantal bouwvakkers in Vlaanderen onder de drempel van 100.000 gezakt. In maart 2011 waren er nog 102.974 Vlaamse bouwarbeiders, in maart 2012 102.596, in maart vorig jaar 99.875 en 96.017 in maart 2014.

LEES OOK

Nu in het nieuws