Inbreuken tegen sociale dumping bij tachtig procent van gecontroleerde bedrijven

Bron © belga

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) Foto: BELGA

Bij gerichte controles op sociale dumping door de sociale inspectiediensten zijn bij tachtig procent van de bedrijven inbreuken vastgesteld. Dat zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) donderdag na een eerste evaluatie van het Actieplan tegen Sociale Dumping, dat in februari van start ging. Crombez roept de betrokken administraties en justitie op om snel werk te maken van verder onderzoek en gepaste sancties te nemen.

Crombez maakt van de strijd tegen sociale dumping een absolute topprioriteit en wil alles in het werk stellen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het gaat hier vooral om bedrijven die buitenlandse werkkrachten inzetten aan veel te goedkope lonen.

Sinds februari wordt er met het Actieplan tegen Sociale Dumping intenser en gerichter gecontroleerd en zwaarder gesanctioneerd. Zo kan een bedrijf die geen juist loon betaalt voor arbeid tot 36.000 euro boete krijgen per werknemer. ‘En als het nodig is, dan sluiten we werven en leggen we vrachtwagens aan de ketting’, aldus Crombez.

‘Meer dan helft gecontroleerde werknemers krijgt te laag loon’

De controle is nodig, zo blijkt, want tachtig procent van de bedrijven die de voorbije drie maanden gericht gecontroleerd werden, plegen inbreuken. Het gaat onder meer om het ontbreken of vervalsen van aangifteformuleringen, of het overschrijden van arbeidstijden, maar vooral om te lage lonen.

‘Meer dan de helft, 54 procent, van alle gecontroleerde werknemers krijgen vermoedelijk te lage lonen’, aldus Crombez. ‘Vijfentachtig procent van die groep bestaat uit Polen, Roemenen en Portugezen. We hebben inbreuken gevonden waarbij een arbeidskracht amper twee euro krijgt per uur. Dat zijn criminele feiten, en die competitie- en concurrentievervalsing moet eruit.’

De controles werden uitgevoerd in alle sectoren, maar vooral in de bouw- en de transportsector. ‘Vooral die twee sectoren zijn heel gevoelig aan sociale dumping. We willen op jaarbasis 1.500 gerichte controles uitvoeren. We hebben er in de eerste 3 maanden al bijna 500 gedaan omdat de problematiek acuut is.’

‘Criminelen moeten gepast gesanctioneerd worden’

Of Crombez tevreden is met het resultaat laat hij in het midden. ‘Ik ga maar tevreden zijn als deze criminelen - want zo noem ik ze - gepast gesanctioneerd worden. Ik roep ook de werkgeversorganisaties op bij hun leden aan te dringen om te stoppen met deze praktijken.’

Crombez kreeg bij de bekendmaking van de cijfers steun van partijgenoten en europarlementsleden Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui, omdat het volgens hen gaat om een Europees probleem.

‘Er moet een verandering komen van de detacheringsrichtlijn, een handhavingsrichtlijn met een soort Europol voor sociale fraude ter controle, en vooral een richtlijn voor minimumlonen in alle Europese lidstaten’, aldus Van Brempt. ‘Europese werknemers blijven welkom in België, maar wel tegen dezelfde lonen, loonkosten en arbeidsvoorwaarden als Belgische werknemers.’

Door
AANGERADEN