Onteigeningen voor stadsbibliotheek De Krook onwettig: 'Geen vertraging voor bouw'

Bron © belga

Foto: archief/fvv

GENT - De onteigening van drie percelen grond van voor de bouw van de nieuwe stadsbibliotheek De Krook in Gent, is onwettig verklaard door de rechtbank van eerste aanleg. Wat de gevolgen zijn voor de bouw van de bibliotheek is nog niet duidelijk. De Stad Gent tekent "vermoedelijk" hoger beroep aan en benadrukt dat de werken geen vertraging oplopen.

De twee percelen grond van projectontiwkkelaar V.O.P. aan de Grote Huidevettershoek en de sporthal Ucon aan de Korianderstraat, samen ruim 39 are, werden in 2010 onteigend voor 3,6 miljoen euro, een bedrag dat na tussenkomst van een rechtbank opgetrokken werd tot 8,2 miljoen euro.

De terreinen waarop nu de stadsbibliotheek gebouwd wordt, waren sinds 1985 eigendom van V.O.P., een vennootschap rond de familie Van Overstraeten. Die probeerde eind jaren negentig tevergeefs een vergunning te krijgen om er een nieuw sportcomplex bouwen, in combinatie met nieuwe stadswoningen en een kleine jachthaven. Later stelde V.O.P. ook tevergeefs voor om zelf de bibliotheek te bouwen.

Onteigeningskost

De totale onteigeningskost bedraagt volgens V.O.P. echter 50 miljoen euro, samen met intresten en gederfde winsten loopt de schade zelfs op tot ruim 75 miljoen euro. "De waarde moet vergoed worden, we vragen niet meer dan dat", reageert Johan Van Overstraeten aan persagentschap Belga. "Alle kosten die erbij komen, zijn kosten van procedures waarvoor ze zelf hebben gekozen."

 

De Stad Gent tekent "vermoedelijk" hoger beroep aan tegen de onwettig verklaarde onteigening van drie percelen voor de toekomstige stadsbibliotheek "De Krook". Dat zegt schepen Tom Balthazar (sp.a), bevoegd voor Stadsontwikkeling, eraan toevoegend dat de werken geen vertraging zullen oplopen.

Volgens schepen Balthazar is de onwettig verklaring te wijten aan een vormfout. "Maar onze juristen vinden dat die ten onrechte getrokken wordt. Er werd wel degelijk een voldoende uitgebreide motivatie tijdig meegedeeld aan de onteigeningen." De Stad Gent onderzoekt of er beroep wordt aangetekend. "Vermoedelijk zullen we ook hoger beroep aantekenen", klinkt het.

Schadevergoeding

De uitspraak heeft geen impact op de werken. "De vordering tot restitutie (teruggave) werd niet ingewilligd", benadrukt Balthazar. "De restitutie vragen is compleet onverantwoord en zinloos, gelet op de vergevorderde staat van de werken. Ofwel start de onteigende partij een nieuwe procedure tot restitutie zowel tegen de stad Gent als tegen de Krook, ofwel wordt er een schadevergoeding gevorderd. Maar wij menen dat de schade reeds vergoed werd door de onteigeningsvergoeding. We kunnen ons niet voorstellen dat er bijkomende schade veroorzaakt werd."

Dat projectontwikkelaar V.O.P. 75 miljoen euro schadevergoeding vraagt, kan er bij Balthazar niet in. "Wij zijn als overheid verplicht om mensen correct te vergoeden bij onteigeningen." Balthazar vrees dat de gerechtelijke strijd zal worden verdergezet.

De projectontwikkelaar wil tot slot een strafklacht indienen tegen alle betrokkenen in het dossier "wegens het opzetten, of meewerken hieraan, van een carrousel van overdrachten en erfpachten, om de revindicatie van haar eigendom te bemoeilijken".

Door Bert Staes
AANGERADEN