Kortgeding om werken aan nieuwe bibliotheek op Krook stil te leggen

Gent -

Via een kortgeding wil Vop nv rond de familie Van Overstraeten de werken aan de Krook laten stilleggen. Vorige week verklaarde een rechtbank de onteigening van de gronden onwettig. Het stadsontwikkelingsbedrijf gaat in beroep tegen dat vonnis.

Siegfried Bracke, fractieleider van N-VA, wilde weten wat de gevolgen zijn van het vonnis dat de onteigening van de gronden waarop de Krook of de nieuwe bibliotheek verrijst, onwettig verklaarde. Hij maakte zich zorgen over mogelijke financiële consequenties, want de schade-eis is 75 miljoen euro.

Tom Balthazar (SP.A), schepen van Stadsontwikkeling, spreekt van een al lang aanslepende juridische oorlog. ‘In het vonnis toont de rechter veel begrip voor het project en ziet hij de noodzaak van de onteigening in, maar er is niet voldaan aan de formele motiveringswet, zowel niet in het machtigingsbesluit van de bevoegde minister Geert Bourgeois (N-VA) als van de gemeenteraad. De rechter legt geen schadevergoeding op en gaat niet op de vraag voor teruggave van gronden.’

Stad Gent, het stadsontwikkelingsbedrijf Sogent en de cvba Waalsekrook kregen een dagvaarding in de bus voor een kortgeding. Daarin vraagt Vop nv de stopzetting van de werken. Sogent gaat in hoger beroep tegen het vonnis. Stad Gent en de cvba Waalsekrook overleggen nog over mogelijk verzet.

Balthazar wees nog op het belang van de bibliotheek voor Gent en de wijde omgeving. ‘Wij zijn van mening dat de vergoeding voor de onteigening en het verlies van exploitatie van de sporthal voldoende was. Wij hebben ernstige alternatieven gezocht voor de sporthal, daar zijn ze nooit op ingegaan. We hebbend de indruk dat ze alleen maar uit zijn op een maximale schadevergoeding.’

Hij stipte aan dat de juridische strijd voort gaat, ‘al staan we altijd open voor een minnelijke schikking.’

Door kvk
AANGERADEN