Jong VLD pleit voor coalities met N-VA, Open VLD en Groen

© Bert Schelfhout

Jong VLD-voorzitter Bert Schelfhout pleit in een opiniestuk in De Morgen voor coalities met N-VA, Open VLD en Groen. CD&V is helemaal niet ‘incontournable’, argumenteert hij. Meer nog, met ‘minder verzuilde partijen’ zijn volgens hem net doortastendere hervormingen mogelijk.

rdc

‘Waarom niet streven naar een niet-verzuilde coalitie? Als N-VA af wil van het PS-model, dan wil het af van de verzuiling’, argumenteert Schelfhout. ’Minder verzuilde partijen kunnen een partner zijn in meer doortastende hervormingen van tal van door politiek doorspekte instituten. Zo kunnen we beter sociaal-economisch hervormen.’

In het Vlaams Parlement bezetten N-VA, Open VLD en Groen samen 72 van de 124 zitjes. Nemen ze er federaal MR en Ecolo bij, dan geeft dat eveneens een nipte meerderheid van 79 op 150 Kamerzetels. ‘Het is op z’n minst wenselijk deze coalitie te overwegen voor een doortastend hervormingsbeleid’, aldus Schelfhout.

‘Focus op einddoel’

Of het programma van Groen dan niet haaks staat op die van N-VA en Open VLD? ‘Wie focust op de verschillen, heeft nog nooit een akkoord gesloten. Wie focust op het einddoel en onderweg de gelijkenissen vindt, zal resultaten boeken’, argumenteert Schelfhout. ‘De Mechelse stadscoalitie met onder andere Open VLD, N-VA en Groen gaf dit voorbeeld van positieve schwung met dynamiek in de stad.’

Concreet ziet de jonge liberaal mogelijkheden in een verschuiving van de lasten op arbeid naar een ‘doortastende ecofiscaliteit die milieuvervuiling belast’. Ook tijdelijke huurcontracten in de socialehuisvestingssector, ‘naar het voorbeeld van Ecolo’, kunnen een raakvlak zijn. ‘Net als de afschaffing van de stemplicht’, aldus nog Schelfhout.

Lees ook

VOOR ABONNEES

Aangeboden door onze partners

Meest Recent