Bouwunie: ‘Heroriënteer middelen naar nieuwbouw en renovatie’

Bron © belga

Foto: An Nelissen

In een reactie op de Leuvense studie over de woonbonus bepleit de Bouwunie dat de nieuwe Vlaamse regering, die in het kader van de zesde staatshervorming hiervoor bevoegd wordt, deze middelen heroriënteert naar nieuwbouw en de renovatie van gezinswoningen. ‘Dergelijke investeringen ondersteunen gezinnen, stimuleren de bouwsector en zorgen dus voor omzet en jobs en genereren op die manier inkomsten voor de overheid’, aldus de Bouwunie.

‘De woonnoden in Vlaanderen zijn groot en zullen de komende jaren nog toenemen omwille van de demografische evolutie, de gezinsverdunning, de veroudering van het huidige woningenpark, de moderne wooncomforteisen en de normen inzake energie-efficiëntie en duurzaamheid. Steun aan de nieuwbouw en de aanpassing van de bestaande woningen om tegemoet te komen aan deze uitdagingen is derhalve erg belangrijke’, aldus de Bouwunie.

In hun studie stellen de Leuvense onderzoekers dat de overheid het stimuleren van renovatie - vooral met betrekking tot energiemaatregelen - beter via andere financiële kanalen zou doen dan via de woonbonus. Net zoals de woonbonus de prijzen van koopwoningen opdrijft is dat volgens de onderzoekers overigens ook het geval voor de prijs van bouwgronden voor nieuwbouw.

Door
AANGERADEN