Na meer dan drie jaar eindelijk doorbraak in dossier multifunctioneel complex Uyttenhove

Lochristi - Er is eindelijk een doorbraak in het jarenlang aanslepende dossier rond de bouw van het multifunctioneel complex Uyttenhove op de Zavel in Zeveneken. In september is er een hoorzitting voor de rechtbank, nadat de gemeente tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning eind maart 2011 in beroep ging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

‘Goed nieuws’, zegt schepen van Sport Sandro Di Nunzio (Open VLD). ‘Dat betekent dat er na meer dan drie jaar wellicht snel een uitspraak zal zijn. Op korte termijn na de zitting valt er normaal een beslissing. Dat er een hoorzitting komt, toont aan dat men zich over het dossier gebogen heeft en dat het dus klaar is voor behandeling door de Raad. Veel kan er nu niet ondernomen worden in het vooruitzicht van die hoorzitting, want alles staat op papier. Er kan niets aan toegevoegd worden. Met wijzigingen die ondertussen zijn doorgevoerd, zoals de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, wordt in principe geen rekening gehouden.’

Bezwaarschriften

De bouw van het nieuwe sport- en cultuurcentrum op de locatie van het huidige bouwvallige complex op de Zavel was twee legislaturen geleden al de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Ruimte en Erfgoed weigerde het destijds ingediende project omdat het niet kernversterkend was en nam ook de twaalf bezwaarschriften van de buurtbewoners in aanmerking.

Di Nunzio is ervan overtuigd dat de eerdere beslissing van de stedenbouwkundige ambtenaar nu zal vernietigd worden, mede omdat de Raad in 60 procent van de gevallen een reden ziet om betwiste beslissingen ongedaan te maken. ‘Maar daarmee hebben we natuurlijk nog geen nieuwe vergunning’, klinkt het. De schepen maakte ook duidelijk dat de meerderheid ondertussen nog altijd een plan B achter de hand heeft. Maar over de concrete inhoud daarvan blijft het nog even koffiedik kijken.

Door Geert Herman
AANGERADEN