VBO: ‘Sterke regering in de steigers’

Bron © belga

Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Foto: Photo News

‘Er staat een sterke Vlaamse regering in de steigers.’ Dat zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Ook de Vlaamse werkgeversorganisaties Voka en Unizo hebben positieve verwachtingen.

VBO stelt tevreden vast dat de vorming van de verschillende deelregeringen en de federale regering de laatste dagen in een stroomversnelling is geraakt. ‘Dat is een goede zaak voor het vertrouwen van zowel buitenlandse als binnenlandse investeerders als van de bevolking en de ondernemingen’, luidt het in een mededeling.

Langs Vlaamse kant stelt VBO vast dat ‘de wil er blijkbaar is om een sterke regering te vormen die structurele oplossingen biedt voor de uitdagingen zoals vergrijzing en welzijn, werkgelegenheid, én de efficiënte werking van de overheid’. Timmermans vindt dat nu op het positieve elan voortgegaan moet worden. ‘Er moet nu ook snel een sterke federale regering gevormd worden die een drieledig pact nastreeft: een concurrentiepact, een energiepact en een efficiëntiepact voor overheidsadministratie.’

Unizo zegt tevreden te zijn met de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. ‘De coalitie die vandaag is gevormd benadrukt de komende jaren volop te willen inzetten op het sociaal-economische beleid, wat absoluut noodzakelijk is om de bestaande en toekomstige uitdagingen aan te pakken’, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie wacht nu op het definitieve regeerakkoord voor verdere inhoudelijke reacties.

Voka stelt dat duidelijke keuzes nodig zullen zijn in het Vlaamse regeerakkoord. ‘Lastenverhogingen zijn hierbij geen optie, aangezien we al zowat de hoogste lastendruk van de eurozone hebben.’ Maar Voka-voorzitter Michel Delbaere denkt dat de moeilijke opdracht met de drie partijen tot een goed eind kan worden gebracht, ‘aangezien de partijprogramma’s waarmee deze partijen campagne voerden het dichtst aansloten bij de prioriteiten van de Vlaamse werkgevers’.

Door
AANGERADEN