N-VA vroeg in 2011 zelf hoorzitting rond F-35

Foto: IMAGEGLOBE

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt herinnert op Twitter aan een standpunt van N-VA over de vervanging van de F-16’s door de F-35-gevechtsvliegtuigen. Dat meldt Knack.be

Gisteren weigerde de voorzitster van de Kamercommissie Defensie, Karolien Grosemans (N-VA), om minister van Defensie Pieter De Crem uit te nodigen naar de commissie om uitleg te geven bij een document waarop de VRT de hand kon leggen. Daaruit zou blijken dat de rondvraag naar een vervangen voor de F-16 zo werd opgesteld dat de F-35 - de Joint Strike Fighter van Lockheed Martin - er als beste uitkwam.

Groen en SP.A hadden om zo’n bijeenkomst gevraagd, maar kregen een njet van Grosemans. Enerzijds omdat de officiële beslissing nog niet is gevallen en het dossier op tafel ligt bij de vier partijen (N-VA, MR, CD&V en Open VLD) die onderhandelen over een nieuwe federale regering, anderzijds omdat de status van het document nog onduidelijk is.

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt wijst vandaag op Twitter op een persbericht uit 2011 van diezelfde Grosemans. Daarin vroeg Grosemans zelf een hoorzitting over de gevechtsvliegtuigen. ‘Op dit ogenblik wordt de kostprijs van een F-35 geschat op 115 miljoen euro. Deze uitgaven zijn budgettaire zelfmoord, zeker in tijden van besparingen. Er moeten dus alternatieven worden gezocht. Ik vraag hoorzittingen.’

Door
AANGERADEN
Meest recent