Proces Aquino: ‘Openbaar ministerie is gecontamineerd’

Bron © belga

Foto: Sven Dillen

Hasselt -

In het proces Aquino kwamen dinsdag opnieuw de toppleiters van de verdediging aan het woord. Zij willen niet dat de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) gaat oordelen of er door de speurders fouten gemaakt zijn in het onderzoek, maar eisen een openbare bespreking van het geheime dossier.

De advocaten trokken fel van leer tegen het openbaar ministerie. Dat heeft eerder gesteld dat de kamer van inbeschuldigingstelling al heeft geoordeeld dat het gevoerde onderzoek correct is verlopen en dat als er nieuwe elementen zijn, de KI dan maar opnieuw een oordeel moet vellen.

In dat geval blijft het dossier echter geheim, en dat zint de advocaten van de verdediging niet. Zij willen dat alle documenten in de rechtszaal op tafel komen, zodat iedereen inzagerecht kan krijgen.

Advocaat Van Steenbrugge verwijt het openbaar ministerie dat zij cruciale informatie hebben achtergehouden voor de KI. ‘U kan toch niet oordelen over zo’n zaak met een gecontamineerd openbaar ministerie’, zei hij tegen de rechters.

Vermassen sloot zich aan bij zijn collega: ‘Terug naar de KI gaan, is een vluchtroute om aan de openbaarheid te ontsnappen. Iedereen moet weten wat hier gebeurd is. Als dit allemaal kan, zal dit proces een prominente plaats in onze geschiedenisboeken krijgen.’

Door