Vernieuwingsoperatie moet van SP.A betrokken en daadkrachtige partij maken

© BELGA

De Vlaamse socialisten hebben vrijdag in Nieuwpoort hun vernieuwingsoperatie definitief op de rails gezet. Die operatie luistert naar de naam ‘Crescendo’ en moet ervoor zorgen dat SP.A uit haar 'comfortzone' treedt en breder gaat, zodat het een 'betrokken en daadkrachtige partij' wordt die een aantrekkelijk alternatief biedt voor het beleid van de centrumrechtse, Vlaamse en federale regeringen.

bvb

Vrijdag en zaterdag blaast SP.A verzamelen aan de Belgische kust voor haar fractiedagen. De mandatarissen kregen er het resultaat voorgeschoteld van het denkproces dat de voorbije maanden plaatsvond. Daarbij hielden Ingrid Lieten, John Crombez en Joke Quintens en tot slot Freya Van den Bossche respectievelijk de organisatie, de fractiewerking en het inhoudelijke tegen het licht. Bedoeling is voort te werken op de ideologische vernieuwing die vorig jaar werd ingezet.

'De conclusies uit onze oefening van de voorbije maanden is duidelijk', licht voorzitter Bruno Tobback toe. 'We moeten uit onze comfortzone treden en breed gaan. Dat proces noem ik graag ‘vervellen’. Dat betekent dat we onze waarden aanvullen en die vertalen naar onze organisatie én vooral naar buiten. Alleen zo wordt SP.A een betrokken en daadkrachtige partij die appelleert aan wat er leeft in de samenleving'.

Voorzitter Tobback wijst erop dat SP.A de voorbije 20 jaar vooral mee heeft bestuurd, meestal als kleine partner, en die regeringen loyaal heeft verdedigd. 'Dat maakte dat de boodschap soms wat onduidelijk werd', aldus Tobback. Nu is het de bedoeling de organisatie open te gooien naar een groep mensen die met de basiswaarden van SP.A akkoord zijn en die zich niet kunnen terugvinden in de centrumrechtse regeringen. Dat de partij, behalve in Brussel, overal in de oppositie zit, kan volgens Tobback helpen 'als je het verstandig doet en oppositie voert die herkenbaar is voor een brede groep en niet enkel voor een kleine niche'.

Concreet vindt Van den Bossche dat de partij de sociale welvaartstaat en haar verworvenheden moet blijven verdedigen. 'We bouwen verder op onze basisbeginselen, maar we moeten verder gaan. Onze welvaart is de afgelopen 50 jaar toegenomen, maar dat heeft zich niet vertaald in geluk. Die verbroken band herstellen is één van de grootste politieke uitdagingen van onze tijd'. Ook duurzaamheid moet een sleutelbegrip worden in de vernieuwingsoperatie. 'Een even groot probleem als ons geluk is de verandering van ons klimaat, minder schone lucht of water en het schaarser worden van natuurlijke grondstoffen. We moeten ervoor zorgen dat we ook dit in ons verhaal uitdragen', aldus het Oost-Vlaamse kopstuk.

Wat de organisatie van SP.A betreft, stelde Lieten vrijdag een eerste blauwdruk voor. 'De komende weken en maanden gaan we de leden en sympathisanten om input vragen', kondigt Lieten aan. Wat de fractiewerking betreft, deden Quintens en Crombez concrete voorstellen om die te verbeteren. Dat de partij in de oppositie zetelt, verandert die rol fundamenteel. 'Nog meer hoorbaar en zichtbaar zijn. Kritisch, maar ook opbouwend. Dit bereiken we enkel door als een geoliede machine in het maatschappelijk debat te staan', aldus Crombez.

De voorbije maanden ontstond nogal wat discussie over de rol van Tobback zelf als partijvoorzitter. Zijn mandaat loopt af in juni, maar hier en daar werden vervroegde voorzittersverkiezingen geopperd. Volgens Tobback zelf kwam zijn positie vrijdag niet ter sprake. Hij herhaalt dat de partij in eerste instantie belangrijker dingen te doen had dan discussiëren over de voorzitterstoel. 'Het gaat niet over mij. Ik heb trouwens nog niet gezegd of ik per se voorzitter wil blijven', merkt Tobback op. 'Al wat ik heb gedaan, is wat geduld gevraagd. En ik denk dat nogal wat mensen zich vandaag herkenden in een traject waar iets inzit en dat verder gaat dan de vraag wie voorzitter is'.

Vande Lanotte neemt bevoegdheden Crombez over

© BELGA

Zoals aangekondigd neemt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale en fiscale fraude John Crombez (SP.A) ontslag uit de ontslagnemende regering Di Rupo.

Het ontslag is vrijdag gepubliceerd in het Staatsblad en treedt in werking vanaf maandag 22 september. Crombez wordt dan fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement.

SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte neemt in afwachting van een nieuwe federale regering de bevoegdheden van Crombez over.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten