Proces corruptie Regie der Gebouwen geschorst tot 12 november

Bron © Belga

Foto: BELGA

Het proces rond de corruptiepraktijken bij de Regie der Gebouwen, voor de Brusselse correctionele rechtbank, wordt geschorst tot 12 november. Dat zegt rechter Béatrice Taevernier, die het proces voorzit.

Aanleiding voor de schorsing is het beroep dat door één van de advocaten van de verdediging is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank om een getuige niet te horen.

Op 12 november zal het proces ook nog niet verdergaan. Dan zal enkel nagekeken worden of het beroep al behandeld is en wanneer de behandeling desgevallend kan hernemen.

Meester Jan Swennen, de advocaat die de Regie der Gebouwen vertegenwoordigt op het proces, had donderdag aan de rechtbank gevraagd om de speurder die het onderzoek had geleid, als getuige te verhoren. Op die manier wilde hij achterhalen of de Regie inderdaad niet haar volle medewerking had verleend aan het onderzoek, zoals susbtituut-procureur Olivier Coene bij zijn vordering had gezegd. De rechtbank oordeelde dat ze aan het dossier voldoende had en dat het verhoor van de speurder niet noodzakelijk was.

Die beslissing werd niet in een tussenvonnis gegoten maar op het zittingsblad genoteerd. Maandag raakte bekend dat meester Joris Van Cauter, de advocaat van verdachte Pol Buysschaert, tegen die beslissing in beroep was gegaan.

Dat beroep werkt schorsend, de rechtbank kan niet verdergaan met de behandeling van het proces tot het hof van beroep uitspraak heeft gedaan.

Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk, al is de verwachting dat het hof daar niet al te lang over zal doen. In ieder geval heeft voorzitster Taevernier intussen het proces opgeschort tot 12 november. Op die dag zal nagegaan worden of er al een uitspraak is van het hof van beroep.

Is dat het geval, kan het proces verdergaan maar dan moet in overleg met de verschillende advocaten en het parket bekeken worden wanneer dat gebeurt.

Het hof van beroep zou ook kunnen beslissen om geen uitspraak te doen over het beroep tegen het zittingsblad maar om meteen het volledige dossier naar zich toe te trekken. Dat zou met zich meebrengen dat het hele proces niet meer voor de correctionele rechtbank maar onmiddellijk voor het hof van beroep gevoerd wordt. Tegen een eventuele veroordeling door het hof van beroep is dan nog enkel cassatie mogelijk.

Door
AANGERADEN
Meest recent