Tumultueuze regeerverklaring van premier Michel

Bron © BELGA
De heisa rond de aanwezigheid van N-VA'ers Theo Francken en Ben Weyts op een feest van Bob Maes heeft de regeerverklaring van Charles Michel (MR) grondig verstoord. De oppositie wilde Michel eerst over de kwestie ondervragen, maar dat stond kersvers Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) niet toe. De nieuwe premier moest onder geroep vanop de oppositiebanken voor het eerst het federale halfrond te woord staan.

Alles was nochtans rustig begonnen, met een paar traditionele formaliteiten zoals de eedaflegging van de nieuwe Kamerleden - die de kersverse ministers en staatssecretarissen in de regering-Michel vervangen - en de samenstelling van het Vast Bureau van de Kamer.

Maar al gauw stak PS-fractieleidster Laurette Onkelinx stokken in de wielen. 'Deze regeerverklaring had in de grootste sereniteit moeten gebeuren', hekelde ze. 'Maar helaas zijn er twee zeer belangrijke politieke feiten gebeurd: de verklaringen van N-VA-vicepremier Jan Jambon over de collaboratie maandag, en de aanwezigheid van N-VA-staatssecretaris Theo Francken op de verjaardag van een nazi-collaborateur.' Of de oppositie soms uitleg van de premier of van de twee betreffende ministers kon krijgen, wilde ze weleens weten.

Kersvers Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA-, die een paar momenten daarvoor na zijn eedlegging nochtans had benadrukt een Kamervoorzitter voor het hele parlement te willen zijn - 'pour la majorité et l'opposition' - wilde echter niet op die vraag ingaan. Ook Groen-fractieleider Kristof Calvo vroeg het woord, maar kreeg het niet. 'Omdat dit niet op de agenda staat', aldus Bracke.

Hij kreeg daarin gelijk van Michel, die moest tussenkomen, onder meer omdat Onkelinx bleef proberen iets door haar microfoontje te roepen. 'Kan ik het respect van de Kamer krijgen om mijn verklaring voor te lezen?', moest hij roepen. 'Een regering die het vertrouwen nog niet gekregen heeft, kan zich moeilijk verdedigen. Ik stel voor dat we eerst de regeerverklaring doen. En eens we het vertrouwen hebben, zal ik uiteraard bereid zijn om te antwoorden op alle interpellaties.'

'Verenigen, niet verdelen'

Op de meerderheidsbanken barstte een luid applaus los, op de oppositiebanken werd het gemor enkel groter. Maar toch kon Michel uiteindelijk aan zijn speech beginnen. Zijn boodschap? 'De nieuwe federale regering wil verenigen en niet verdelen. Ze is de vereniging van verantwoordelijkheid en moed.'

Volgens Michel, die in vogelvlucht de verschillende hoofdstukken uit het regeerakkoord overliep, steunt het regeerakkoord op drie assen: institutionele stabiliteit, sociaal overleg en het verlagen van de lasten op arbeid en de parafiscale en fiscale druk. 'Wij durven duidelijke keuzes te maken. Wij nemen verantwoordelijke maatregelen, omdat we exact weten waar we naartoe willen en hoe we er willen geraken. We willen ons land moderniseren dankzij structurele hervormingen, zonder iemand aan de kant te laten staan. Niets doen, is achteruitgaan. Wij weigeren het fatalisme en het immobilisme.'

Opvallend: net zoals Kris Peeters en Wouter Beke (CD&V) eerder al deden, wees dus ook Michel meermaals op het belang van overleg, met de sociale partners of met de deelentiteiten. 'Wij willen dialogeren en handelen. Deze regering is die van de uitgestoken hand en van de open armen', klonk het.

'Ten vroegste donderdagmiddag vertrouwensstemming'

Afgaand op het geregelde rumoer en gejoel op de oppositiebanken, onder meer toen Michel zei te willen 'verenigen in plaats van verdelen', of wanneer hij het over de strijd tegen het radicalisme had, neemt de oppositie weinig genoegen met de plannen van de regering. Een voor een krijgen de verschillende partijen woensdag en donderdag het woord, te beginnen met de grootste, de PS. Ten vroegste donderdagmiddag, na alle debatten, volgt dan de vertrouwensstemming.'

Door aro
AANGERADEN
Meest recent