Gemeente legt motorcrossers aan banden

De gemeente Wachtebeke beperkt het aantal motorcrosswedstrijden op haar grondgebied tot vijf per jaar.

emt

‘De strijd tussen organisatoren van dergelijke wedstrijden is groot’, vertelde schepen Piet Penneman (OpenVLD) tijdens de jongste gemeenteraad. ‘In andere gemeenten blijken zij niet erg welkom en vaak zakken ze af naar onze gemeente om te crossen. We kregen al vragen vanuit Wallonië om in Wachtebeke te kunnen organiseren. Dergelijke manifestaties brengen heel wat geluidsoverlast met zich mee. Daarom willen we er vanaf nu paal en perk aan stellen.’

Penneman stelde voor om jaarlijks maximaal vijf wedstrijden toe te laten op Wachtebeeks grondgebied. Uit de debatten bleek dat er drie kunnen plaatsvinden in de Mendonksedreef waar een terrein ligt dat vergund is voor dergelijke wedstrijden. Twee zullen elders in de gemeente georganiseerd kunnen worden. Bovendien wordt organiseren in de Mendonksedreef onmogelijk tussen 1 april en 30 juni. Verder werd nog bepaald dat Wachtebeekse verenigingen of verenigingen met een verankering in Wachtebeke voorrang zullen krijgen om hun wedstrijden te organiseren. De raad keurde de plannen unaniem goed.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten